7 måter Komp bedrer eldres liv på

Det er mye å tenke på når man skal bruke teknologi med de som ikke er vant til det. Siden 2018 har forskning på Komp resultert i 5 publiserte artikler, her er noen av funnene.

Smarttelefoner og nettbrett egner seg ikke for alle.

Mange eldre bruker nettbrett og smarttelefon uten problemer, og liker å holde seg oppdatert på teknologiske trender. Selv om mesteparten av befolkningen under 65 år bruker internett daglig (og mange lurer på hvordan de kan redusere internettbruken sin), viser statistikk fra SSB at 56% av eldre over 75 år hverken har ringt eller hatt videosamtale via internett de siste tre månedene (SSB, 2021).

Tross for at mange eldre er positive til å bruke teknologi, opplever mange brukshindringer (Vaportis, 2017, Geriatrisk sykepleie, 2018). For mange seniorer kan dette komme av redusert fysisk funksjon (for eksempel på grunn av redusert muskelstyrke) eller kognitiv funksjon (for eksempel på grunn av subjektiv kognitiv svikt) (Culén & Bratteteig, 2013).

Typiske funksjoner eldre sliter med er
:

 • for mange funksjoner (Mitzner et al., 2010)
 • personvern og sikkerhet (Mitzner et al., 2010)
 • tekststørrelse og/eller skjerm- og fargekontraster (Sobral & Sobral, 2021)
 • touch-skjermer (Culén & Bratteteig, 2013).

Denne typen utfordringer gjør at noen eldre aldri lærer seg å bruke nettbrett. For eksempel viser en studie hvordan eldre over 70 år, etter 4 måneder med nettbrettkurs, fortsatt ikke kunne utføre spesifikke oppgaver (Alvseike & Brønnick, 2012).

Og, for eldre som har lite kjennskap til nettbrett og lignende, avhenger ofte bruk av at familie eller pleiere er tilstede for å administrere aktiviteten (Geriatrisk sykepleie, 2018).

Enkel i bruk

Komp fjerner behovet for teknisk hjelp fra familie eller pleiere, og omgår unødvendig og kompliserende funksjoner. Komp-skjermen har kun én knapp, ingen menyer, feilmeldinger eller brukernavn og passord. Dermed kan kan alle motta videosamtaler, meldinger og bilder uavhengig av teknologiske forkunnskaper og erfaring.

Komp sine nøkkelfunksjoner er utviklet basert på tilbakemeldinger fra eldre og familiemedlemmer, som deltok i pilottester under produksjonen av Komp. (No Isolation, 2018):

 • Komp har ingen touch-skjerm, brukernavn, passord, kronglete menyer eller feilmeldinger å forholde seg til.
 • Komp har en stor skjerm, god kontrast og tydelig lyd
 • Komp kan kobles på wifi eller til internett gjennom innebygd 4G

Forskning viser at Komp...

 1. Kan skape digitalt familienærvær som forebygger ensomhet
  Komp-brukere får “mer sosial kontakt og følte seg mer involvert i livene til sine pårørende etter at de fikk Komp”. I samme studie fant man og at “flertallet av de intervjuede pårørende mener at Komp bidrar til å redusere ensomhet og sosial isolasjon hos bruker” (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 9; 10; Rasmussen, Askheim, Oppedal & Haldar, 2021: 368)

 2. Er lettere å bruke enn smarttelefoner og nettbrett
  Intervju med 21 eldre Komp-brukere viser at “alle synes Komp-en er svært lett å bruke” (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 8). Et annet studie støtter opp om dette, de fleste eldre Komp-brukere “var godt fornøyd med Komp” og sa at den var “enkel i bruk” (Berg & Myren, 2021: 5). Sammenlignet med smarttelefoner eller nettbrett er Komp sin store skjerm og enslige knapp beleilig for eldre med nedsatt syn (Badawy et al., 2022: 9).

 3. Bedrer eldres livskvalitet
  Forskning viser at Komp “i stor grad [ble] opplevd som positiv og noe som økte livskvaliteten” (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 9).

 4. Bedrer eldres følelse av å bli inkludert
  Eldre Komp-brukere fremhever særlig “følelsen av å være “med” til steder eller i situasjoner der brukerne ellers ikke hadde muligheten til å være med” som noe positivt (Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 8; Badawy et al., 2022: 8).

 5. Bedrer eldres trygghetsfølelse
  Noen eldre er bekymret for egen helse. I slike tilfeller kan familien ringe inn og se til den eldre via videosamtale. For andre eldre, kan det holde at familien ser når Komp er på- og avskrudd for å føle seg trygg. Mulighetene for å følge med på den eldre via Komp “ble fortolket som omtanke” av den eldre (Berg & Myren, 2021: 8).

 6. Bedrer kontakten mellom eldre og pårørende / helsepersonell
  Komp-brukere “opplevde at de fikk tettere kontakt med familien gjennom Komp. Opplevelsen av å få tettere kontakt med familien knyttet de til det å kunne følge barnebarn/oldebarns utvikling på en måte de tidligere ikke hadde hatt mulighet til. De trakk frem at de fikk et innblikk inn i familiens hverdag, her og nå, - uten å være fysisk tilstede” (Berg & Myren, 2021: 6: Badawy et al., 2022).

 7. Hjelper eldre med å bo lenger hjemme
  Forskning viser at Komp gir tettere familiekontakt, aktiviserer et større del av nettverket, skaper hyggelige øyeblikk mellom helsepersonell og mottaker, skaper trygghet for aleneboende eldre og øker livskvaliteten. Samtidig viser forskning at noe av det som skiller “institusjonsflyttere” fra eldre som blir boende lengre i eget hjem er manglende sosial kontakt og ensomhet, i tillegg til uro og engstelse. Fall og kognitiv svikt er også viktige grunner til at eldre insitusjonaliseres (Munkejord et al., 2018; NOU, 2011).

Last ned den fulle rapporten