Forskning

No Isolation er en Norsk startup grunnlagt med mål om å redusere ensomhet og sosial isolasjon ved hjelp av varm teknologi og kunnskap. Vi tror at teknologi kan bidra til å løse store samfunnsproblemer om den designes med utgangspunkt i sluttbrukerens behov. Gjennom forskningssamarbeid retter vi et søkelys mot ensomhetsproblemet og effekten av varm teknologi.

Komp bidrar til økt sosial kontakt og tilfredshet

Sykehjemsetaten har brukt Komp med 340 brukere i 19 kommunale langtidshjem. Dette er funnene.

Les mer

Hvorfor er noen eldre sosialt isolerte og ensomme?

En oppsummering av No Isolations forskningsgrunnlag i utviklingen av Komp

Les mer

7 måter Komp bedrer eldres liv på

Det er mye å tenke på når man skal bruke teknologi med de som ikke er vant til det. Siden 2018 har forskning på Komp resultert i 5 publiserte artikler, her er noen av funnene.

Les mer

Oppsummering av “Digital teknologi for sosial kontakt” fra Nord Universitet

Ny forskning fra Nord Universitet undersøker erfaringene til seks hjemmeboende eldre over 80 år har hatt med Komp.

Les mer

Britiske skoleledere anbefaler AV1

En studie gjennomført av det britiske utdanningsdepartementet viser at AV1 har en svært positiv effekt på brukerens mentale helse, gjør det mindre sannsynlig at skolen må ty til spesialundervisning og at AV1 er en lønnsom investering.

Les mer

Digital ekskludering: 450,000 eldre i Norge blir hengende etter i det digitale skiftet

Til tross for teknologiens tilstedeværelse i nesten alle deler av hverdagen, finnes det fortsatt hindringer som gjør at tusenvis av eldre ikke får tilgang til den.

Les mer
Familie spiser og Komp er i bakgrunnen

Komps effekt på eldres ensomhet og trivsel

Kommunikasjonsteknologi som Komp øker kvaliteten på, og hyppigheten av, kontakt mellom eldre og deres kjære

Les mer
Ipad and mac

How technology can help combat social isolation

The world’s leading expert on loneliness suggests that online sites can be valuable tools for combating the issue.

Les mer
Eldre mann sitter i en stol

Hvorfor møter mange eldre problemer med å bruke teknologi?

Ifølge Eurostat har 87 prosent av personer i EU over 75 år aldri vært på nett.

Les mer
AV1 i klasserommet

Impact of AV1 on children with long-term illness and school absence

School absence resulting from illness is a problem with major educational and social consequences.

Les mer
Øyne

Hvordan påvirker sosial isolasjon barns psykiske helse og utvikling?

Nære relasjoner, sosial støtte og omsorg er fundamentale behov for mennesker.

Les mer
AV1 back communicating teacher students

Emotionally based school avoiders, and how they've been using AV1

Although AV1 was originally designed for children with physiological conditions in mind, it is increasingly being used by emotionally based school avoiders, and having some incredible results.

Les mer
Mann som sitter på en benk

Extreme social isolation

In recent years awareness of the importance of social relations for good health has increased. Unfortunately, numbers tell us that too many are socially isolated.

Les mer
Bilde av en vei med mennesker

What is the prevalence of social isolation in Europe?

7.2 percent is the share of the European population who claim that they rarely meet up with their friends or relatives.

Les mer

An expert on loneliness explains

What's the difference between objective and perceived isolation, what consequences do isolation have, and why is it a problem?

Les mer
Bilde av en dame

We need tailored products to combat loneliness

International figures show that 3 percent to 11 percent of all youths are chronically lonely, yet most of the research regarding loneliness focuses on seniors.

Les mer
AV1 ser på utsikten

The state of social isolation and loneliness in the UK

UK figures show that socially isolated people are 3.5 times more likely to enter local authority funded residential care.

Les mer
Bilde av mennesker som går i trapper

Hva er sosial isolasjon?

«Sosial isolasjon» og «ensomhet» er begreper som ofte blir brukt om hverandre, men hva er forskjellen?

Les mer
AV1 i klasserommet

Kan roboter hindre isolasjon og skoleavbrudd blant syke elever?

Et prosjekt finansiert av det britiske utdanningsdepartementet, har undersøkt påvirkningen av 90 AV1-roboter i Storbritannia.

Les mer

Children on the autism spectrum use school avatars

How can AV1 help children on the autism spectrum?

Les mer
Gutter leker med AV1

Konsekvenser av sosial isolasjon for barn og unge

Mennesker er sosiale vesener, og for de fleste barn og unge er skolen den aller viktigste sosiale arenaen.

Les mer
Jente bruker AV1

The prevalence of long-term illness in school-aged children

In The EU, about 522,000 children miss out on school due to long-term illness every year.

Les mer

All the lonely people, Karen Dolva at TEDxArendal

Karen Dolva speaks about her own experience with loneliness, and the issue of loneliness as a whole.

Les mer
En unge som bruker AV1 hjemme

The Invisible Children

The Invisible children report highlights the concerning experiences of children and adolescents who due to long-term illness cannot attend school.

Les mer

Children’s perceptions of social robots: a study of the robots Pepper, AV1 and Tessa at Norwegian research fairs

A study from the Norwegian University of Science and Technology finds that 90% of elementary school children aged 6-13 years (n=107) strongly agree/agree that AV1 looks cool and 74% strongly agree/agree that AV1 looks “cute”.

Les mer

A qualitative study about how telepresence robots help school-aged children with cancer to remain connected with their school classes during treatment

A study from the Danish Rigshospitalet explores how four AV1 telepresence robots help school-aged children and adolescents with cancer to remain socially and academically connected with their school classes during cancer treatment.

Les mer

Mediating relatedness for nine adolescents with ME: Reducing isolation through minimal interactions with AV1

A study from the University of Oslo demonstrates that AV1 was largely effective at mediating nine adolescents’ everyday experiences of relatedness, triggering productive new habits and social practices.

Les mer

Experiences with 37 AV1 in school for conditions such as cancer, fatigue disorders and surgery-related absences

OsloMet’s study examines 37 children's experiences with the communication robot AV1 in school. Use of the robot occurs in educational contexts ranging from kindergarten to high school, for conditions such as cancer, fatigue disorders and surgery-related absences. The study is based on 141 qualitative interviews.

Les mer

An evaluation of robot technology for 21 children and adolescents with muscular dystrophy

In response to the Covid 19 pandemic, the Danish Muscular Dystrophy Foundation purchased 21 robots. In a survey they conducted they found that 72% of the children and adolescents between 6-13 years have been able to participate more fully in school since using their robot.

Les mer