Presse

Contact

Iver Syverud Thorsen

Kommunikasjonsstrateg

+47 984 32 532

thorsen@noisolation.com

Kontakt

Anna Holm Heide

Kommunikasjonssjef

+47 482 19 802

heide@noisolation.com

Logos

No Isolations logo i farger skal kun bruke på hvit eller tilnærmet hvit bakgrunn (f.eks lys grå), og sørg for at kontrasten er god.

No Isolation Logo Bg
No Isolation Logo Bg

No Isolations hvite logo skal brukes på alle andre flater hvor det er enten bilde, film eller mørkere bakgrunn. Her må også kontrastene være tilfredstillende.

No Isolation Logo White
No Isolation Logo White

Bilder

Karen Copy
Karen, CEO
 
Av1 Front Normal Copy
AV1 front, neutral
 
Av1 Front Happy Copy
AV1 front, happy
 
Av1 Back Copy
AV1 back
 
Av1 1 Copy
AV1 in class ( Estera K. Johnsrud)
 
Av1 2 Copy
AV1 reading ( Estera K. Johnsrud)
 
Av1 3 Copy
AV1 in schoolyard ( Estera K. Johnsrud)
 
Av1 4 Copy
AV1 in group work ( Estera K. Johnsrud)
 
Av1 5 Copy
AV1 in couch ( Estera K. Johnsrud)
 
Av1 6 Copy
AV1 in school lesson ( Estera K. Johnsrud)
 
Komp Front Copy
KOMP Front
 
Komp Tilted Copy
KOMP Tilted
 
Komp Back Copy
KOMP Back
 
Komp Button Copy
KOMP Button
 
Komp Camera Copy
KOMP Camera closeup
 
Komp Speakers Copy
KOMP Speakers closeup
 
Komp Knitting Copy
KOMP Knitting ( Estera K. Johnsrud)
 
Komp Knitting 2 Copy
KOMP Knitting 2 ( Estera K. Johnsrud)
 
Komp Eating Together Copy
KOMP Eating together ( Estera K. Johnsrud)
 
Komp Close Copy
KOMP Close ( Estera K. Johnsrud)
 
Komp Standby Copy
KOMP Standby ( Estera K. Johnsrud)
 
Komp Incoming Call Copy
KOMP Incoming call ( Estera K. Johnsrud)