Om oss

Vi knytter mennesker sammen gjennom varm teknologi og kunnskap

No Isolation er et norsk selskap, grunnlagt i 2015 for å redusere ensomhet og sosial isolasjon gjennom varm teknologi og kunnskap. Vi har hovedkontor i Oslo, og lokale kontorer i London og München. Våre produkter er AV1, en kommunikasjonsrobot for barn og unge med langtidssykdom, og Komp, datamaskinen med kun én knapp.

No Isolation, foto av Arild Danielsen

Ensomhet er et folkehelseproblem som kan ramme alle, uansett alder, kjønn eller utdanning.


En stor del av jobben vi gjør handler om å samle, skrive og publisere forskning på sosial isolasjon og ensomhet. Gjennom forskningssamarbeid ønsker vi å rette et søkelys mot ensomhetsproblemet og effekten av varm teknologi.

Varm teknologi


Varm teknologi tilrettelegger faktisk menneskelig kontakt, og er designet for å skape en følelse av tilhørighet. Varm teknologi kjennetegnes av fellesskapet det lager, i motsetning til kald teknologi, som kan bygge barrierer mellom mennesker og skape en illusjon av samhold. Varm teknologi gir alle mennesker tilgang til kommunikasjon, uavhengig av ulike behov og evner.

Jobb i No Isolation


Selv om våre ansatte er spredt utover Europa, forsøker vi å skape et godt arbeidsmiljø og en gjeng på tvers av de tre kontorene våre. Vi har ukentlige gruppemøter, sommer- og julefester for alle ansatte og tilrettelegger for at våre ansatte kan jobbe fra hvilket kontor de ønsker.


Når du jobber i No Isolation får du ansvar fra dag én, og du får muligheten til å vokse både faglig og personlig.

Trenger du noen å snakke med?


Vi vet at ensomhet gjør vondt, og at det kan være vanskelig å be om hjelp.

Hvis du trenger hjelp, eller ser etter noen å snakke med, finner du ressurssider og kontaktinformasjon til profesjonelle veiledningstjenester her.