Beboere bestiger fjelltopper fra stua

Sosial velferdsteknologi i Oslo kommune

Komp er til stor glede for beboere og pårørende. Verktøyet skaper en trygghet og en ro for beboeren, og den setter i gang gode samtaler for pårørende og for oss ansatte. Et fantastisk verktøy!

Edel Andreassen, aktivitør på Bjølsenhjemmet i Oslo.

Som aktivitør er det Andreassens ansvar å fylle dagene til beboerne med aktiviteter: sykkelturer langs Akerselva, quizer, konserter og mye annen moro.

Det handler om å møte beboerne der de er, og å vise dem respekt. Jeg har den beste jobben på hele sykehjemmet, sier hun stolt.

Foruten å være primus motor for liv og røre, er Andreassen også koordinator for Bjølsenhjemmets satsing på No Isolations Komp – en skjerm utformet med én knapp, slik at eldre mennesker med fysiske eller psykiske utfordringer lett kan manøvrere den. Familien har tilgang på Komp-appen, som fungerer som et privat sosialt nettverk.

Skjermen gjør at beboeren i større grad kan ta del i livene til familie og venner med videosamtaler, bilder og meldinger. Dette er noe Kirsten, en av beboerne på Bjølsenhjemmet, gjerne vil snakke med oss om.

Der ser du hele familien. De er ganske mange! sier Kirsten stolt og peker på et bilde på veggen.

Mindre ensom

Kirsten – en sprudlende dame på 97 år – har pyntet seg for besøk. Vi får vite at hun har grugledet seg litt til opptak og samtale. Når kameraet ruller og samtalen er i gang, forsvinner nervøsiteten ut av vinduet og ned i Akerselva. Hun snakker stolt om den store familien sin, men den ydmyke 97-åringen påpeker at hun ikke tar noe for gitt. Ikke alle har en familie, nevner hun.

På Komp snakker jeg med alle i familien. Eller i alle fall de som er store nok til å snakke, sier Kirsten og ler høyt.

Jeg synes Komp er veldig fin. Den dekker mye av det kjedelige i hverdagen. På Komp snakker jeg med familien om hva de driver med, om de skal på turer og den slags, forteller hun.

Datteren Monica stemmer i. Hun mener Komp har hatt mye å si for moren, men også for hvordan familien snakker sammen.

Bildene på Komp gjør at vi i familien får en felles referanseramme når vi snakker om ting med mamma. Komp gjør det lettere å snakke om andre ting enn sykdom, sier Monica. I tillegg sier mamma at hun er mindre ensom, og at hun ikke kjeder seg så mye. Hun føler hun er med oss andre i familien.

Kirstens Komp er et resultat av et prosjekt mellom Sykehjemsetaten i Oslo, Storbyuniversitetet OsloMet og No Isolation.

Oslo kommune ble med i prosjektet for å bidra til forskning og utvikling av Komp. Sykehjemsetaten så behovet etter første bølge med smitte og besøksrestriksjoner, og No Isolation tok initiativ til et samarbeid med midler fra Norges Forskningsråd.

Kommunens mål er å videreutvikle dagens Komp til spesialtilpasset velferdsteknologi som møter våre ansatte, brukere og deres pårørendes behov, forteller Øystein Aarnes, prosjektleder i Sykehjemsetaten.

Meningsfull sosial kontakt er viktig for våre beboere, og vi ønsket å se på måter for å fjerne hindringer for det. Da No Isolation lurte på om vi ville være med på dette prosjektet, var det en enkel beslutning å si ja. Det vi så var at nettbrett var vanskelig å bruke for våre beboere, og at ansatte på hjemmene måtte bruke mye tid på det. Dette var midt under koronapandemien, og våre beboere hadde et skrikende behov for gode kommunikasjonsløsninger som passet dem.

Fra fjelltopper til juleselskaper

Pandemien påvirket også Bjølsenhjemmet i stor grad, forteller aktivitør Andreassen. Komps sosiale teknologi virket å dukke opp til rett tid for beboere, pårørende og de ansatte.

Da alt stengte ned i starten av koronapandemien, var det en lang periode der beboere ikke fikk ha besøk av sine pårørende. Det var trist å se, sier Andreassen.

Jeg har en venn som har en mor med demenssykdom og har sett effekten av Komp. Da forespørselen fra No Isolation kom, skrev jeg til min leder at dette må burde hive oss på. Til tross for pandemiens påvirkning, peker Andreassen på det større bildet av hva Komp bidrar med: å la beboerne ta en enda større del i livene til familie og venner.

Beboerne har vært i juleselskaper, konfirmasjoner, og de har besteget fjell. De føler de har vært med selv om de har sittet her på Bjølsenhjemmet, sier Andreassen. Mange beboere har også familie som bor langt unna eller i utlandet. Vi ser at beboerne blir helt over seg av glede over å se sine kjære. Komp har vært veldig viktig for dem.

For enkelte beboere på Bjølsenhjemmet gir Komp en følelse av trygghet og ro. Andreassen forteller om beboere som helst ikke vil slå av Komp om natta fordi de føler seg trygge når bildene av familien står og går på skjermen.

Imidlertid påpeker Edel viktigheten av balanse i bruken av sosial teknologi, spesielt for pårørende.

Når jeg tar kontakt med pårørende, legger jeg vekt på at Komp er et verktøy som skal være i tillegg til den vanlige kontakten. Jeg har ennå ikke opplevd at noen erstatter besøk med Komp. Folk ønsker å besøke familiene sine, sier Andreassen.

Et verktøy for nyansatte

God sosial kontakt i tilfeller der beboere og pårørende ikke kan møtes, var en klar prioritering fra Sykehjemsetaten. Men hvordan ville Komp-teknologien fungere i praksis? Ansatte på sykehjem har mange oppgaver de skal igjennom i løpet av en arbeidsdag. Derfor var det viktig at ny velferdsteknologi ikke skapte merarbeid.

No Isolation har en innfallsvinkel til våre ansatte og beboere som jeg liker veldig godt som prosjektleder: De jobber for å gjøre løsningene enklest mulig for dem. De hører på dem, og de prøver å forstå hverdagen deres, sier Aarnes i Sykehjemsetaten.

Det finnes nå over 340 (august 2021) Komp på 19 sykehjem i Oslo kommune. Samtidig kommer stadig flere familier og beboere med privateid Komp. Aktivitør Andreassen er glad for at flere begynner å få øynene opp for Komp. Hun forklarer at den sosiale teknologien har påvirket dynamikken mellom beboere og ansatte på Bjølsenhjemmet.

Mange familier sender bilder som ruller på skjermen over tid. Jeg har hatt mange fine samtaler med beboerne på grunn av det, sier Andreassen, som påpeker at Komp er svært nyttig for nyansatte: Komp gjør at det blir lettere for nyansatte å starte samtaler med beboerne.

Komp ser ut til å ha fått en god start på Bjølsenhjemmet og andre sykehjem i Oslo. Det viser forskningsresultatene fra OsloMet.

Pårørende forteller om fine samtaler på video, og at bildene blir satt stor pris på av beboerne. Bildene på Kompen blir også utgangspunkt for samtale på Kompen eller på telefon. Det ser ikke ut til å være noe skarpt skille mellom beboere med mer og mindre grad av kognitiv svikt på dette området, sier forskningsleder for prosjektet ved OsloMet, Erik Børve Rasmussen.

Hvordan vil framtiden se ut for norske sykehjem? Øystein Aarnes fra Sykehjemsetaten ser lyst på mulighetene sosial teknologi gir.

Hva om sosial teknologi gjør at våre beboere kan få være med på høytlesning av bøker på Litteraturhuset? Hva med yogatimer eller en musikkquiz? Kan beboere uten nære pårørende kobles med mennesker fra andre steder i landet? Mulighetene er mange! konkluderer Aarnes.

BoVel – bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi


I samarbeid med Oslo kommune og OsloMet deltar vi i et forsknings- og innovasjonsprosjekt for å finne ut om bruk av Komp bidrar til mer sosial kontakt, økt livskvalitet, og til at brukerne kan og ønsker å bo lenger hjemme.

Prosjektet har mål om å bidra til sømløse og tryggere overganger i kommunal helsetjeneste.