Syk i skolen – Arendalsuka 2017

Hvordan oppleves det å være syk i skolen i dag? Er tilretteleggingen god nok? Hva bør forbedres? Dette er tre interesseorganisasjoners oppfordring til politikerne.

Mental Helse Ungdom

Lorentsson
Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson

Veldig mange unge med psykiske plager vet ikke at de kan søke hjelp. De tenker at de ikke er syke nok. Tenk, for noen er det bare én time hos helsesøster eller psykolog som skal til, slik at de får høre at de tankene og bekymringene de har er helt normale. Men får de ikke den timen så kan det balle på seg og faktisk ende i en psykisk lidelse.

Ved tidlig å skape bevissthet rundt psykisk helse hos barn og unge kan vi forebygge psykiske lidelser. Vi mener det aller viktigste er å prioritere forebygging! Og vi kan forebygge ved å få psykisk helse som et fag i skolen.

Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson

Les om arbeidet til Mental Helse Ungdom

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

Pef Ung
Medlem i PEF-ung, Monica B. Kristensen, og organisasjonssekretær i PEF-ung, Siri H. Lønseth

Få lærere er godt kjent med hudsykdommer. Få vet at hudsykdommer innvirker på mange felt i livet og at det kan føre til både ensomhet og depresjon. Vi ønsker kursing av lærere og helsesøstre! Mer informasjon om hudsykdommer må inn i skolen. Og løsningene må være nasjonale. Per i dag er tilretteleggingen du mottar prisgitt skoleeier og læreren din.

Organisasjonssekretær i Psoriasis- og eksemforbundet Ung, Siri H. Lønseth

Les om arbeidet til PEF-ung

Sjeldne diagnoser

Sjeldne Diagnoser
Leder Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Stein Are Aksnes

Barn og unge med sjeldne sykdommer opplever mange av de samme utfordringene som barn og unge med vanligere kroniske sykdommer, som for eksempel behovet for koordinerte tilbud. Men barn og unge med sjeldne sykdommer kan ikke forvente at læreren deres kjenner til sykdommen, noe som gjør det ekstra utfordrende å få riktig tilrettelegging. Da kan Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) kontaktes. Vi ser frem til et arbeid med en helhetlig «Nasjonal strategi for sjeldne sykdommer» som snart kommer i gang, og håper den kan omfatte ikke bare helse, men også utdanning og skole.

Leder i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Stein Are Aksnes

Les om arbeidet til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser