AV1 på et bord med medelever

Oslo Rotary Klubb fyller 100 år

Oslo Rotary Klubb deler ut 16 skoleroboter for fjernundervisning i Oslo-området

Kjenner du til en elev som ikke kan gå på skolen på lik linje med andre barn og unge? AV1 er en skolerobot som hjelper barn og unge med å gå på skolen når de selv ikke kan. Det kan være mange årsaker som en sykdomsdiagnose, dårlig immunforsvar, sosial angst eller lyd- og lyssensitivitet, fellesnevneren er at det gjør det vanskelig å delta i klasserommet. AV1 blir deres stedfortreder – den plasseres på pulten til eleven og da kan de koble seg på via appen deres. Eleven styrer roboten og snakker og ser gjennom den.

AV1 er utviklet av No Isolation i Oslo 2016, og brukes i rundt 400 klasserom i Norge. OsloMet har forsket på den positive effekten den har for de som bruker den.

Nå deler Oslo Rotary Klubb ut AV1 til søkere som trenger den i Oslo-området. Alle er velkomne til å søke, enten det en skole, institusjon, organisasjon eller kommune. Søknadsfrist er 5. april.

For å søke om en AV1 følger du denne linken, som tar deg til et søknadsskjema.


Vil du vite mer om AV1 før du søker? Send oss en e-post så tar vi kontakt.