Myke overganger med Komp

Hvaler kommunes erfaringer med Komp i hverdagsrehabilitering

De fleste ønsker å bo hjemme så lenge mulig, være selvstendige og mestre sin egen hverdag. Men mange eldre møter i løpet av livet på utfordringer eller funksjonsfall som gjør det å bo hjemme vanskelig. Denne gruppen, som fortsatt er for friske til å flytte inn på sykehjem, får ofte tilbud om hverdagsrehabilitering av kommunen, slik at de med enkle grep og tilpasset trening kan fortsette å bo hjemme på egenhånd.

I Hvaler kommune har de et tverrfaglig team som jobber med hverdagsrehabilitering for brukere som trenger det. Før pandemien bestod dette arbeidet av oppsøkende virksomhet i brukerens hjem og nærmiljø med påfølgende samtaler, da smittevernshensyn plutselig ble høyaktuelt måtte de ansatte i hvedagsrehabiliteringsteamet i Hvaler finne nye måter for å sikre god behandling og oppfølging av sine brukere.

De hadde tidligere blitt introdusert for Komp, og tenkte med en gang at det kunne være et nyttig verktøy for å sikre at jobben ble gjort samtidig da nye hensyn måtte tas. Cathrine, ansatt i hverdagsrehabiliteringsteamet i Hvaler, forteller at de gikk til anskaffelse av Komp, og kjørte rundt til aktuelle brukere og instruerte installasjonen med to meters avstand.

Jeg måtte sitte hjemme via Komp og gjøre det jeg vanligvis gjør ute, så godt jeg kunne. Så da sto jeg og gjorde øvelser sammen med brukerne via Komp. Det fungerte det og!

Trygghet

En stor del av hverdagsrehabiliteringen er samtaler mellom brukeren og de ansatte, det er et intensivt, tidsbegrenset program, og brukeren har mye å lære på relativt kort tid. For noen kan overgangen mellom hverdagsrehabilitering og det å klare seg selv komme brått på.

“Når det er så intensivt i starten, kanskje daglig de første 3-4 ukene ukene, så blir man nesten avhengig. Men de skal jo kunne klare å praktisere det her på egenhånd etterhvert, og da har jeg funnet ut at de synes det er veldig fint å ha den kontakten 3 uker i etterkant med Komp. Da blir det en myk overgang til de blir overlatt til seg selv.”

I følge Cathrine gir Komp også en økt trygghet hos brukerne, under pandemien var det mange som ble glade for at de kunne fortsette med tiltakene sine gjennom Komp, og det har gjort det enklere for noen brukere å reise hjem igjen etter korttidsopphold på sykehjem.

“Vi hadde en bruker inne på korttidsopphold i starten av pandemien som vi fulgte opp med hverdagsrehabilitering. Hun var ikke klar for å dra hjem egentlig, men hun fikk med seg en Komp, og da turte hun å reise hjem litt før det som var planlagt egentlig. Det var en sikkerhet og en trygghet for henne.”

Med Komp blir tilgjengeligheten bedre, man rekker også flere besøk via Komp for man sparer tid ved evt kjøringen. Kan få oftere tilsyn via Komp samt at de slipper å føle på total ensomhet de som er mye alene etter et korttidsopphold.

– Cathrine Eliasen, ansatt i hverdagsrehabiltieringsteamet i Hvaler kommune

Tilgjengeligheten blir bedre med Komp

Nå som hverdagen er normal igjen, er Cathrine glad for at hun kan gå tilbake til å gjennomføre jobben sin ansikt til ansikt med brukerne, i tillegg til å bruke Komp i oppfølgingen. Det å gjøre øvelser bare foran en skjerm var en utfordring fordi det er nytt, men hun sier at Komp har blitt et nyttig supplement til rehabiliteringen. I tillegg til å øke kvaliteten på tiltakene, kan Komp sørge for at teamet på Hvaler får hjulpet flere brukere.

I Hvaler har de ansatte, som i mange andre norske kommuner, utfordringer knyttet til reisetid til og fra brukere. Tid brukt på vei mellom brukere spiser av tiden man kunne brukt på å hjelpe andre. Med Komp opplever de ansatte at de kan gi brukerne en mykere overgang til en selvstendig hverdag, og følge dem opp med mindre tidskrevende samtaler i en periode etter at hverdagsrehabiliteringen egentlig er ferdig. Da kan de også sørge for bedre kvalitet i overgangen for enda flere brukere.

“Det er høyaktuelt å bruke Komp videre som en del av oppfølgingen til hverdagsrehabilitering. Spesielt i utfasing av tiltakene, for å nå flere og sørge for at de skal få en myk overgang. Vi bruker veldig mye tid på kjøring her på Hvaler. Hvis jeg skal følge opp noen ute på øyene her så er alternativet Komp.

Les mer om Komp i Hvaler her