Eldre og ensomhet: Hvordan Komp kan hjelpe

Ensomhet kan påvirke vår fysiske og psykologiske helse negativt. Det øker risikoen for depresjon, angst og en rekke alvorlige sykdommer som hjertesvikt og slag. Eldre er spesielt utsatt for ensomhet, og over halvparten av beboere på norske sykehjem oppgir at de er ensomme.

Når vi utviklet Komp var det for å gjøre verden litt større, og litt mindre ensom for en ofte glemt gruppe. Vi ville gjøre det enklere for eldre og deres familier å holde kontakten, og delta i hverandres hverdag gjennom videosamtaler og bilder. Komp ble designet med brukervennlighet i fokus, sånn at alle eldre kan ta del i familiens digitale hverdag, uavhengig av teknisk erfaring eller sykdomsbilde.

Vår forskning anslår at så mange som 15,6 millioner europeere over 75 år aldri er på nett, enten på grunn av fysiske hindringer som synshemming og tørre fingertupper eller fordi de ikke er komfortable med å bruke teknologi. Nyere studier viser at eldre gjerne ønsker å bruke teknologi, men at hindringer i møte med grensesnittet gjør teknologien vanskelig å bruke.

Komp har kun en knapp (av/på og volum) og ingen touch-skjerm, brukernavn, passord eller fremmede menyer. Alt styres via appen som familien har på mobilen. Komp har også stor skjerm med høy oppløsning og god lydkvalitet som gjør at den passer også for eldre med nedsatt syn eller hørsel.

Bestemor snakker om livet før og etter Komp.

App-bruker

Viktigst av alt, Komp kan bidra til å redusere ensomheten og isolasjonen som mange eldre mennesker opplever. Komp gir dem mulighet til å ta del i familiens hverdag og aktiviteter, selv om de bor i ulike deler av landet. Bilder og videosamtaler kan hjelpe analoge eldre med å føle seg inkludert og gi en følelse av tilhørighet. For de som ikke tar del i familiens digitale hverdag, kan ting vi andre tar for gitt bety veldig mye.