AV1 deltar i gruppearbeid

Datatilsynets kåring av Innebygd Personvern i Praksis

Innebygd personvern i praksis er et krav i personopplysningsloven. Det betyr at nye løsninger og teknologi skal sørge for at informasjonen man samler om de som bruker produktene blir behandlet på en god måte.

For å løfte frem eksempler på hvordan det kan og bør jobbes med i praksis, satte Datatilsynet høsten 2018 i gang en konkurranse for å rette søkelyset på bedrifter og produkter som er gode på personvern.

AV1, kommunikasjonsroboten som muliggjør skolegang for barn og unge med langtidssykdom, kom på en andreplass i konkurransen, tett etter SSB og NSD sin løsning microdata.no.

Under prisutdelingen kunne direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, fortelle at han selv var innlagt på sykehus over tid da han var 9 år gammel.

Det å ha en sånn robot, hvor jeg kunne ha fulgt med på det som skjedde i klassen, det ville hatt utrolig stor betydning for meg. Så jeg håper virkelig at mange barn kommer til å få nytte, glede og føle på tilhørighet i en klasse som de kanskje er borte fra.

– Bjørn Erik Thon

Juryens begrunnelse


No Isolation har utviklet kommunikasjonsroboten AV1 for barn og unge med langtidssykdom. Roboten finnes nå i mer enn 800 klasserom rundt om i Europa. Innebygd personvern legger grunnlaget for løsningen og designet. Juryen vil berømme No Isolation for alle tiltakene de har iverksatt for å styrke personvernet selv om det klart går på bekostning av ytterligere utnyttelse av funksjonalitet. For eksempel lagres det ikke data, men det er kun livestrøm som vises. Juryen mener at det er bra at No Isolation som leverandør tar stort ansvar for en god løsning selv om ansvaret juridisk sett hører hjemme hos de behandlingsansvarlige, som i mange tilfeller er kommuner. No Isolation lagrer ingen informasjon om brukeren av AV1, kun informasjon om innkjøper, og oppfordrer bruker til ikke å oppgi personopplysninger i chat med dem. No Isolation har laget god, lettfattelig og intuitiv informasjon om brukervilkår, som er tilpasset barn. Her går de langt foran i å være et prakteksemplar, som mange produsenter kan ta lærdom av.
Vi vet at roboten har vært gjennom noen runder med utvikling og forbedringer for å komme dit den er i dag. Juryen håper at man vil fortsette å ha høyt fokus på dataminimering og informasjonssikkerhet fremover også i den videre utviklingen av roboten. Juryen mener at No Isolation videre bør ha fokus på mer sikkerhetstesting gjennomført av eksterne for å verifisere at sikkerhetstiltak er riktig implementert og vurdere å la seg revidere av en tredjepart mtp sikkerhet og personvern. Et forslag til forbedring er at øvrige barn i et klasserom ikke har mulighet til å samtykke til at roboten tas i bruk. No Isolation bør derfor fokusere på å lage gode og tydelige informasjonsskriv som kan gis ut når en robot tas i bruk for de øvrige i klassen og deres foresatte.


Dette tar vi selvfølgelig til oss, og her kan man laste ned informasjonsskriv både til lærere og foresatte.

Vi takker Datatilsynet og fortsetter å gjøre AV1 til den tryggeste teknologien man kan ha i et klasserom.