Før delte hun ut AV1, nå forsker hun på den

Dansk forsker skal se om norsk oppfinnelse kan hjelpe elever med kronisk sykdom å fullføre utdannelsen sin

Sofie Skoubo

Sofie Skoubo, Ph.d.-student fra Aarhus Universitet og RCFM skal undersøke om teknologi kan sørge for at elever med kronisk sykdom enklere kan delta på skolen med sine medelever. Forskningen hennes er støttet av Forskningsrådet i Norge og selskapet bak telepresence-roboten AV1, No Isolation.

De neste fire årene skal jeg se om dette verktøyet kan gjøre så flere fullfører utdanningen sin. Men først skal må vi undersøke premissene som ligger til grunn – nemlig lovverket.

Forskningen vil gjøres i tre etapper: I første omgang vil Skoubo se på lovgivningen i de tre skandinaviske landene, for hvordan fungerer det når teknologien beveger seg raskere enn lovverket. I andre og tredje omgang vil Skoubo utforske fra henholdsvis eleven og lærerens perspektiver om en telepresence robot gjør det enklere å følge undervisningen på tvers av Norge, Sverige og Danmark.

For Karen Dolva, daglig leder i No Isolation, var det aldri noen tvil om dette var et prosjekt de skulle være med på:

Skoubo sin forskning er svært relevant for hvordan AV1 brukes i Skandinavia. Vi har et helt åpenbart felles mål, og det er å finne ut av hvordan flere elever kan fullføre utdanningen sin uavhengig av forutsetningene man har til å være fysisk tilstede.

Skoubo har jobbet med skoleroboter siden 2019, hvor hun skrev master om emnet. Siden har hun vært prosjektleder i Muskelsvindfonden, hvor hun også var ansvarlig for å etablere et prosjekt med skoleroboter under Covid-19.

AV1 front happy


Skoleroboten AV1 er i bruk i skoler over hele Skandinavia, men flest finner vi i Sverige. Der har kommuner større lagre av roboter, som lånes ut til skolene når de trengs. Skoubo ser frem til å finne ut hva de som bruker teknologien synes om den:

Skoleroboter er fortsatt en veldig ny teknologi og det er lite forskning på området. Det blir derfor interessant å avdekke hvordan de blir tatt imot i klasserommet og organisert på skolen.

Dolva håper flere tar i bruk AV1 som følge av forskningen som Skoubo gjør.

Helsedirektoratet meldte om en 26% økning av antall henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge, skrev Utdanningsnytt tidligere i år. Behovet for teknologi som AV1 er økende i skolen, så vi er takknemlige for alt som gjør det enklere for skoler å ta det i bruk.