Nyheter

No Isolation er et norsk selskap med mål om å redusere ensomhet gjennom varm teknologi og kunnskap. Her publiserer vi nyheter og artikler om arbeidet vi gjør.

Depresjon hos eldre

I Norge er depresjon den vanligste psykiske sykdommen blant eldre.

Les mer

Eldre og ensomhet: Hvordan Komp kan hjelpe

Ensomhet kan påvirke vår fysiske og psykologiske helse negativt. Det øker risikoen for depresjon, angst og en rekke alvorlige sykdommer som hjertesvikt og slag. Eldre er spesielt utsatt for ensomhet, og over halvparten av beboere på norske sykehjem oppgir at de er ensomme.

Les mer

Enkel teknologi for de med demens

Mange familiemedlemmer opplever at Komp er et nyttig verktøy for å holde kontakten og støtte de som lider av demens.

Les mer

Den beste teknologien for videosamtaler med eldre

Hva burde man tenke på når man velger teknologi til eldre familiemedlemmer?

Les mer

Veien tilbake til skolen

Over lange perioder har Magnus (10) deltatt i undervisning hjemmefra via roboten AV1.

Les mer

Myke overganger med Komp

Hvaler kommunes erfaringer med Komp i hverdagsrehabilitering

Les mer

Før delte hun ut AV1, nå forsker hun på den

Dansk forsker skal se om norsk oppfinnelse kan hjelpe elever med kronisk sykdom å fullføre utdannelsen sin

Les mer

Forskjellen mellom Komp og nettbrett

Hva gjør Komp unik?

Les mer
AV1 på et bord med medelever

Oslo Rotary Klubb fyller 100 år

Oslo Rotary Klubb deler ut 16 skoleroboter for fjernundervisning i Oslo-området

Les mer

Hva må til for å lykkes med teknologi i helsetjenesten? I Overhalla har de svaret

I Overhalla kommune har de én Komp for hver fjerde tjenestemottaker. De nøler med å kalle seg en foregangskommune, men vet godt hva som må til for å lykkes med velferdsteknologi i helsetjenesten.

Les mer

Hans Jørgen (87) er familiens knutepunkt

Med Komp har det blitt enklere for alle generasjoner i storfamilien å kommunisere med hverandre

Les mer

Beboere bestiger fjelltopper fra stua

Sosial velferdsteknologi i Oslo kommune

Les mer

Iduns erfarenhet av AV1

Första gången Idun introducerades för AV1 var vid skolstart i sjätte klass. Idun behövde då läketid efter depression med omfattande problematisk skolfrånvaro. Borta från skolan saknade hon både skola och kompisar.

Les mer

«Forstår du forskjellen på høyre og venstre, forstår du Komp»

Komp er et resultat av et samarbeid mellom Kreftforeningen og No Isolation.

Les mer
Eldre dame sitter i stol med Komp på i bakgrunnen

Lillesands erfaringer med Komp

"Det går fra å handle om det syke til det friske. Fra dårlige hofter til det som har blitt delt på skjermen i løpet av uka."

Les mer
AV1 deltar i gruppearbeid

Datatilsynets kåring av Innebygd Personvern i Praksis

Innebygd personvern i praksis er et krav i personopplysningsloven. Det betyr at nye løsninger og teknologi skal sørge for at informasjonen man samler om de som bruker produktene blir behandlet på en god måte.

Les mer
AV1 som en maskot

Verdens første virtuelle fotballmaskot

Jacks drøm ble til virkelighet takket være det gode arbeidet til WellChild, en britisk veldedighetsorganisasjon som jobber for å bedre livet til barn og unge med langtidssykdom, og Everton Football Club, som har flyttet fjell for å gi Jack hans drømmedag.

Les mer