Komp for helsetjenesten

Enkel velferdsteknologi som gir trygghet og livskvalitet for teknologisk uerfarne tjenestemottakere

Komp er en fleksibel løsning som gir tjenesteleverandører muligheten til å øke trivselen, trygghetsfølelsen og selvstendigheten for sine tjenestemottakere. Komp for helsetjenesten er bygd opp av ulike funksjoner som kan skreddersys etter behov, og gir familie og ansatte et digitalt kontaktpunkt til en gruppe som ofte mangler teknologisk interesse og erfaring, enten på grunn av kognitive eller fysiske begrensninger.

I Kongsvinger har vi redusert kostnader til kjøring, samtidig som vi har spart tid på at antallet fysiske besøk har gått ned. Fysiske besøk fjernes ikke totalt, men Komp kan fint brukes til noe oppfølging, påminnelser, og til å forberede tjenestemottaker på hva som skal skje videre. Dette gjør at besøkene i større grad bærer preg av kvalitet og god tid, og i mindre grad av stress og masing på tjenestemottaker for å utføre oppgaver.

Anne-Lise Brenna Ording, velferdskoordinator Kongsvinger kommune

Hvordan fungerer Komp for helsetjenesten?

Komp for helsetjenesten består av tre deler, Komp Pro-plattformen, Komp og familieappen. Gjennom Pro-plattformen kan ansatte sende bilder og meldinger, gjennomføre to-veis videosamtaler og påminne pasienten om legetimer eller hjemmebesøk i kalenderen. Man kan også administrere alle Komp-enheter man er koblet til, få oversikt over hvilke ansatte som er koblet til, skape ansattgrupper og knytte dem opp mot spesifikke brukere, samt angi andre administratorer og superbrukere. I administratorverktøyet finnes også redskaper som gjør det enkelt å logge og journalføre aktiviteten.

Komp pro login bilde

Enten om du leverer tjenester som institusjon, eldrehjem eller i hjemmetjenesten, bygger Komp et nettverk av familie og profesjonelle helsearbeidere rundt brukeren, og skaper en følelse av sikkerhet og uavhengighet som har en reell effekt på pasientens livskvalitet.

Last ned brosjyre

Nøkkelfunksjoner

  • Toveis videokommunikasjon, meldings- og bildedeling
  • Kalenderfunksjon for påminnelser og dagplanlegging
  • Klokke for døgnorientering
  • Ingen touchskjerm, passord eller automatiske oppdateringer for brukeren
  • Ubegrenset 4G
  • En nettplattform for administrasjon og interaksjon med Komp-enheten
  • Full teknisk kundestøtte, opplæring, implementering og kontinuerlig assistanse

Mine foreldre får mye mer med seg i videosamtaler enn på telefon. Som et resultat dropper ikke mor lenger måltider, hun husker å ta medisinen sin til riktig tid og går små turer rundt i hagen for en trim hver dag. Alt dette begynte å skje i løpet av et par uker etter at vi installerte Komp, vi fikk henne ikke til å gjøre det gjennom telefon og små notater på veggene hjemme hos henne. Det er Komp som utgjør forskjellen.

– Peter

Sikkerhet og personvern

Komp er et trygt, lukket nettverk for tjenestetilbydere, pasient og pårørende. Vi deler ingen data om brukeren, videosamtalene er ende-til-endekryptert som betyr at kun Komp-brukeren og brukeren som startet samtalen kan se videosamtalen. De som er koblet til Komp via familieappen kan ikke se hva som deles fra helsetjenesten, og omvendt.

Les mer om personvern her.