Komp

Enkel velferdsteknologi som gir trygghet og livskvalitet for teknologisk uerfarne tjenestemottakere

Komp er en datamaskin med kun én knapp som tetter kommunikasjonsgapet mellom de som sliter med moderne teknologi og deres mer digitalt erfarne pårørende.

Den plasseres hos brukeren og er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner, familie og tjenesteleverandører. Fra deres egne telefoner kan disse sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med Komp.

Vil du vite mer om Komp?


340 Komp på sykehjem i Oslo

I samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo kommune og OsloMet skal vi sette ut 340 Komp på sykehjem i Oslo. Kirsten bor på Bjølsenhjemmet og er en av de som bruker Komp:

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, og forskere fra OsloMet følger alt fra implementering til effekt.


De endelige resultatene blir dokumenterte mot slutten av 2021, men OsloMet kan allerede nå peke på de overordnede tendensene; varm teknologi kan ha en positiv effekt for mennesker med kognitiv svikt.


Komp på EHiN

I forbindelse med EHiN som arrangeres 09. og 10.november skal vi i samarbeid med Sykehjemsetaten og OsloMet holde et foredrag hvor vi sammen forteller om prosjektet.


Vi ønsker svært gjerne å se deg! Skal du ikke delta på EHiN, men ønsker likevel å holde deg oppdatert på resultatene, kan du få tilgang til presentasjonen her: