17 sykehjem i Oslo skal bruke KOMP for å få beboerne på nett


I samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo kommune og OsloMet, har vi fått innvilget støtte fra Forskningsrådet for å sette ut 340 KOMP på sykehjem i Oslo. Som del av prosjektet skal vi også utvikle en ny tjeneste for kontakt mellom ansatte og pårørende. Forskere fra OsloMet skal følge alt fra implementering til effekt, og publisere resultatene sine mot slutten av 2021.


Etter COVID-19 ble det innført strenge besøksforbud ved sykehjem i hele Norge. Forbudene er ikke lenger like strenge, men situasjonen gjorde det tydelig at eldre på sykehjem er en sosialt sårbar gruppe.

– Besøksforbudet var et svært inngripende, men nødvendig tiltak i en situasjon med stor smitterisiko for våre beboere. Kontakt med pårørende er viktig for livskvaliteten til beboerne. Erfaringene vi fikk fra det første smitteutbruddet skal vi bruke for å utvikle enda bedre løsninger for å opprettholde kontakten mellom pårørende og beboere, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i Oslo.

I følge Jagmann er det viktig for Sykehjemsetaten i Oslo å se på innovative løsninger for beboerne sine.
– Innovasjon og utvikling er et fokusområde for sykehjemmene og helsehusene i Oslo. Vi jobber tett på mennesker og deres behov. Det skal nå arbeides videre med utvikling basert på våre erfaringer. Vi ser fram til å få utviklet utvikle et enda bedre tilbud til beboerne og få forskningsbasert kunnskap om dette, sier Jagmann.

Astrid Riddervold Komp4

For å sikre bedre kontakt mellom eldre og pårørende settes det opp 340 KOMP i 17 kommunale sykehjem i Oslo. I tillegg skal No Isolation utvikle en løsning som gjør det enklere for ansatte å kommunisere med pårørende. Målet er at dette kan skaleres til flere kommuner i Norge.

Karen Dolva, daglig leder og medgründer i No Isolation, sier

– Vi er først og fremst veldig glad for at Sykehjemsetaten i Oslo så behovet for KOMP og tok kontakt med oss. Det er fantastisk å kunne bidra til at 340 beboere i Oslo kommune kobles tettere med familien sin, og vi gleder oss veldig til å se resultatene fra forskningsarbeidet som gjøres. Både for vår egen del og med tanke på fremtidig skalering av offentlig-privat samarbeid generelt.


Forskere fra OsloMet skal følge med på prosjektet for å evaluere effekten av teknologien. Forskningsresultatene skal bli en Best practice på offentlig-privat samarbeid. De vil sette resultatene i en større sammenheng og vil bidra med mer overordnet kunnskap om implementering av velferdsteknologi som vil komme andre offentlige aktører, bedrifter og samfunnet generelt til gode.

Postdoktor Erik Børve Rasmussen sier, – For WATT er dette et unikt prosjekt med et potensielt stort læringsutbytte.


Resultatene publiseres mot slutten av 2021, mens KOMP rulles ut i sykehjem allerede denne sommeren.