Komp & ny forskning

Enkel velferdsteknologi som gir trygghet og livskvalitet for teknologisk uerfarne tjenestemottakere

Komp er en datamaskin med kun én knapp som tetter kommunikasjonsgapet mellom de som sliter med moderne teknologi og deres mer digitalt erfarne pårørende.

Den plasseres hos brukeren og er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner, familie og tjenesteleverandører. Fra deres egne telefoner kan disse sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med Komp.

Vil du vite mer om Komp?


Digital teknologi for sosial kontakt


Ny forskning fra Nord Universitet undersøker Komp-erfaringene til seks hjemmeboende eldre over 80 år. Siden datainnsamlingen ble gjennomført før utbruddet av pandemien bidrar studien til å belyse hvordan Komp fungerer for de eldste eldre i en situasjon uten krav om sosial distansering.


Deltakerne opplevde at de fikk tettere kontakt med familien gjennom Komp – å bli oppringt via Komp fra kjente steder kunne nesten gi opplevelsen av å være der selv.


“Det er det likeste jeg har fått på mine gamle dager.... Det er helt enkelt. Du trenger ikke å gjøre noe” - Komp-bruker.


Komp ble også brukt som som en trygghets- og sikkerhetsteknologi, ved at familien sjekket tilstedeværelse og helsetilstand til de eldre gjennom videosamtale. Å vite at de ble «fulgt med på» ble av de eldre sett som en trygghet i tilfelle noe skulle skje dem, og ble fortolket som omtanke. Interessant påpeker forskerne at kontrollen gikk begge veier, ved at de eldre også fikk følge med på familien gjennom bilder og video.