Hva er KOMP Pro?

KOMP er en skjerm med kun én knapp, laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Med KOMP kan hele familien enkelt koble seg via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler til KOMP-brukeren.

KOMP Pro er storskalaversjonen av KOMP. Et helhetlig hjelpemiddel som gjør det enklere for kommuner, institusjoner og familier å kommunisere med brukeren. Kort forklart er KOMP Pro velferdsteknologi utviklet for å forbedre livskvalitet og sosial tilhørighet.

Den er utviklet av det norske selskapet No Isolation, som også har laget skoleroboten AV1.

– Vi har gått fra kvantitativ til kvalitativ kommunikasjon

KOMP ble i utgangspunktet skapt som et hjelpemiddel for eldre med teknologisk vegring, men KOMP og KOMP Pro fungerer godt for et bredt spekter av brukergrupper som møter utfordringer ved bruk av teknologi. I dag er KOMP Pro er i bruk hos flere norske kommuner, blant annet Lillesand. Geir Odmar Heldal, rådgiver for velferdsteknologi i Lillesand kommune, mener KOMP Pro er spesielt viktig med tanke på samspillet mellom familie og kommune:

"Når mormor begynner å få bilder fra barnebarn og oldebarn oppfatter hun ikke seg som glemt lenger. Det at også de pårørende og pasienten faktisk bruker tjenesten de har fått tildelt av kommunen, og ser at den fungerer, blir god merkevarebygging for kommunen."


Lillesand har også brukt KOMP Pro med andre grupper enn seniorer. For mennesker med utviklingshemming har KOMP Pro vist stort potensiale, spesielt i overgangen fra å bo hjemme til å flytte for seg selv. I Kongsvinger har de lignende erfaringer. Etter å ha brukt KOMP Pro hos en gruppe med psykiske utviklingshemninger ser de stor verdi i verktøyet:


“Vi ser at de fleste har sin KOMP påskrudd hele tiden. Vi ringer og snakker sammen, gir beskjeder, påminnelser om medisiner, og avtaler. Vi deler bilder fra ting vi har gjort. Vi ser hverandre på skjerm, fysiske besøk går ned, men vi totalkommuniserer mye bedre hele veien. Vi har gått fra kvantitativ til kvalitativ kommunikasjon”

– Miljøterapeut i Kongsvinger, Øyvind Støkker.


Komp Manager 3X 94C3Cfff3F15D4Fd30C6F4Fee72D60Aa
Komp Care 3X 94C3Cfff3F15D4Fd30C6F4Fee72D60Aa

Hvordan fungerer KOMP Pro?

KOMP Pro er skapt for å håndtere og bruke en eller flere enheter, spesielt utviklet for offentlige og private institusjoner. Med KOMP Pro kan en administrator holde oversikt over alle sine enheter, invitere ansatte, redigere deres brukertilgang og skape grupper basert på avdelinger, eller hvem de skal kunne kommunisere med. De ansatte kan sende innhold til KOMPene i deres avdeling, enten tilpasset til enkelte brukere eller til større grupper. KOMP pro har fire funksjoner:

KOMP Familie

KOMP Familieapp er en enkel måte for familie og pårørende å sende bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med brukeren på. Med KOMP Pro er familieappen inkludert, men innholdet som deles her er kun synlig i familiens app-feed, og på
for brukeren de er koblet til.

KOMP Care

KOMP Care er brukergrensesnittet som tjenestetilbydere forholder seg til. Med KOMP Care kan omsorgsarbeidere og tjenestetilbydere sende innhold til KOMP, enten til grupper eller til én og én bruker. Det er en perfekt måte å minne noen på besøk, vekke apetitt før middag eller å dele bilder fra turer dere har hatt sammen.

KOMP Manager

KOMP Pro sitt administratorverktøy lar en administrator holde oversikt over status på de forskjellige KOMPene som er i bruk, hvilke ansatte som er koblet til hvem, skape ansattgrupper og knytte dem opp mot spesifikke brukere, samt angi andre administratorer og superbrukere. I administratorverktøyet finnes også redskaper som gjør det enkelt å logge og journalføre aktiviteten.

KOMP Klokke og Kalender

I samarbeid med helsetjenesten har vi utviklet KOMP Klokke og KOMP Kalender. Dette er enkle verktøy for døgnorientering og dagplanlegging som passer godt for alle brukergrupper.

Er du interessert i mer informasjon og erfaringer om KOMP Pro? Vi kommer gjerne på en uforpliktende demonstrasjon!
Ring oss på +47 908 74 495 eller send en e-post til contact@noisolation.com