Komp for helsetjenesten

Med videosamtaler og bildedeling fra venner og familie gir Komp trygghet og selskap til de som ikke mestrer moderne teknologi.

Hvordan bruker kommuner Komp?

Komp brukes idag av 130 norske kommuner, og knytter tusenvis av eldre tettere sammen med deres familier og nære.


Komp er et nyttig verktøy som mange kommuner velger å tilby sine innbyggere, norske kommuner har gjort alt fra å plassere Komp ut på sykehjem, hos hjemmeboende og lånt dem ut gjennom bibliotek.

Komp er til stor glede for både de eldre, familien og helsepersonell. Den sosiale kontakten har økt, eldre føler seg mer inkludert i familiens hverdag, og bildene som rullerer på skjermen har fungert som samtalestarter mellom beboere og helsepersonell. Komp har bidratt til at de som har ønsket det har kunnet bo hjemme med trygghet og selvstendighet.

Forskning viser at Komp...

  1. Kan skape digitalt familienærvær som forebygger ensomhet
  2. Er lettere å bruke enn smarttelefoner og nettbrett
  3. Bedrer eldres livskvalitet
  4. Bedrer eldres følelse av å bli inkludert
  5. Bedrer eldres trygghetsfølelse
  6. Bedrer kontakten mellom eldre og pårørende / helsepersonell
  7. Hjelper eldre med å bo lenger hjemme

Komp er til stor glede for beboere og pårørende. Verktøyet skaper en trygghet og en ro for beboeren, og den setter i gang gode samtaler for pårørende og for oss ansatte. Et fantastisk verktøy!

Edel Andreassen, aktivitør på Bjølsenhjemmet i Oslo

Birgit

Birgit fikk Komp i 90-årsgave. Via skjermen får hun opprettholdt kontakt med familien.

“Jeg synes den er alle tiders. Jeg får nye bilder hver dag og da blir jeg sittende og se på. Og det er styggartig. Det er veldig mye selskap i Kompen. Den er helt super.”

Les mer om Birgit og Komp her, eller se en video her.

Ønsker du å kjøpe Komp til din kommune?

Vi har fleksible løsninger for kommuner og institusjoner som ønsker å tilby Komp. Mer enn 11 000 analoge eldre bruker Komp for å holde kontakten med sine nærmeste, Komp brukes også av mer enn 130 norske kommuner som ønsker å gi eldre tjenestemottakere et digitalt kontaktpunkt til sine familier.

Dere kan både kjøpe Komp for å gi ut til innbyggere, eller låne Komp og få tilsendt brosjyrer så dere kan informere innbyggerne i kommunen om Komp.

Har dere kjøpt Komp og trenger litt hjelp til å få ut det til beboere i kommunen?

I vår ressursbank har vi samlet informasjonsmateriale som kan være nyttig. Der finner du alt fra maler til e-poster, brosjyrer, bilder, logoer og mye mer!

BoVel – bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi


I samarbeid med Oslo kommune og OsloMet deltar vi i et forsknings- og innovasjonsprosjekt for å finne ut om bruk av Komp bidrar til mer sosial kontakt, økt livskvalitet, og til at brukerne kan og ønsker å bo lenger hjemme.

Prosjektet har mål om å bidra til sømløse og tryggere overganger i kommunal helsetjeneste.

Ofte stilte spørsmål

Skal ikke Komp Pro videreutvikles lenger?

Vi er en del av et forskningsprosjekt med Oslo kommune og OsloMet - storbyuniversitetet, hvor vi forsker på om sosial teknologi, som Komp, kan bidra til at flere kan bo lenger hjemme, med økt livskvalitet. I prosjektet vil vi undersøke hvordan Komp kan bli et godt verktøy, også for helsetjenesten.

Vi har allerede Komp, og vil gjerne oppgradere til Komp Pro eller Komp Manage. Er det mulig?


Dere må gjerne bruke Komp og Familie-appen. Komp Pro- og Komp Manage-plattformene vil gradvis fases ut, men ta gjerne kontakt for å ta det i bruk frem til det fases ut.


Jeg leter etter informasjonsmateriell om Komp som jeg kan dele i kommunen. Kan dere sende det?


Pressebilder

Ressursside

Brukerhistorier


Vi har allerede Komp Pro og vil gjerne legge til flere brukere, slette brukere, endre tilganger osv. i Komp Pro plattformen. Kan dere hjelpe med det?


Nei, vi kan ikke hjelpe med det, men det er fortsatt mulig å gjøre mye av det uten vår hjelp. Se opplæringsvideoene (Komp Manage, Komp Pro) for mer informasjon.


Kan dere komme og demonstrere Komp for oss?


Vi har dessverre ikke kapasitet til å reise rundt å fysisk demonstrere Komp. Det finnes flere videoer med historier fra mennesker som bruker Komp på vår YouTube-kanal. Ønsker dere at vi holder en presentasjon for en større gruppe kan du ta kontakt med support@noisolation.com, så videresender de henvendelse din til de som kan hjelpe.


Jeg vil endre avtalen eller kontrakten vår på vegne av kommunen/institusjonen.


Vi skulle gjerne vært fleksible, men det har vi dessverre ikke anledning til å være. Som regel vil vi unngå å forhandle på avtaler som allerede er inngått. Skulle du likevel ha et ønske om å få kontakt med oss så send en mail til support@noisolation.com, som vil sende din forespørsel videre til økonomiavdelingen.


Skal ikke Komp Pro videreutvikles lenger?


Komp Pro som den er i dag vil gradvis fases ut over de neste årene, men vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av Komp som produkt. Vi er i gang med et forskningsprosjekt med Oslo kommune og OsloMet, hvor målet med prosjektet er å finne en god løsning for Komp og offentlig sektor.