Ressursside for kommuner

Vi har samlet en rekke nyttige dokumenter og brosjyrer til dere som skal informere både internt og eksternt om at Komp er tilgjengelig i kommunen. Her har vi maler på e-post som kan sendes internt til personal på sykehjem, bibliotek og andre kontaktpunkter i kommunen, og brosjyrer som kan legges frem. I brosjyrene kan dere legge in kontaktinfo sånn at interesserte kan ta kontakt hvis de ønsker å låne en Komp.


Ting som kan være lurt å avklare


  • Hvem skal være kontaktpersonen de pårørende i kommunen kan kontakte hvis de ønsker å låne en Komp?

  • Hvordan skal Kompene sendes ut?

  • Hvordan skal Kompene returneres

  • Utforming av eventuell leiekontrakt eller lignende hvis dere ønsker det

Hva har andre kommuner gjort?


Vi har sett at andre kommuner har hatt stor fremgang ved å:


  • Informere om Komp på sine nettsider med kontaktinformasjon

  • Ha nyhetssaker på kommunens hjemmeside

  • Informere tildelningskontoret og saksbehandlerne der om Komp, slik at de kan informere mulige brukere

  • Finne et «case» i kommunen og invitere lokalavisen til å lage sak. Dette har vært en god måte å for kommunen å spre budskapet om Komp og om arbeidet dere gjør når det kommer til å forebygge isolering. Eksempel på dette finner dere på vår side for suksesshistorier.

For fler eksempel på hva andre kommuner har gjort og kontaktinformasjon til disse, kan du lese mer om det her.


Maler