Ressursside for kommuner

Vi har samlet en rekke nyttige dokumenter og brosjyrer til dere som skal informere både internt og eksternt om at Komp er tilgjengelig i kommunen. Her har vi maler på e-post som kan sendes internt til personal på sykehjem, bibliotek og andre kontaktpunkter i kommunen, og brosjyrer som kan legges frem. I brosjyrene kan dere legge in kontaktinfo sånn at interesserte kan ta kontakt hvis de ønsker å låne en Komp.


Ting som kan være lurt å avklare


  • Hvem skal være kontaktpersonen de pårørende i kommunen kan kontakte hvis de ønsker å låne en Komp?

  • Hvordan skal Kompene sendes ut?

  • Hvordan skal Kompene returneres

  • Utforming av eventuell leiekontrakt eller lignende hvis dere ønsker det

  • Vi har sett at andre kommuner har hatt stor fremgang ved å finne et «case» i kommunen og invitere lokalavisen til å lage sak. Dette har vært en god måte å for kommunen å spre budskapet om Komp og om arbeidet dere gjør når det kommer til å forebygge isolering. Eksempel på dette finner dere på vår side for suksesshistorier.