Hvordan kommuner bruker Komp

Mer enn 130 kommuner bruker Komp som kontaktpunkt mellom aleneboende og pleietrengende eldre og deres familier. Komp bidrar til å skape trygghet, den øker kontakten mellom Komp-brukeren og pårørende, og den eldre føler seg mer involvert i familiehverdagen. Mange norske kommuner har funnet smarte løsninger for å bidra til å skape dette kontaktpunktet, her er noen av dem.

I Stjørdal kommune kan man søke om å prøve Komp gratis i en måned. Etter prøvetiden er over kan man enten leie Komp av kommunen, eller så får man beholde Kompen hvis kommunen vurderer at man kan ha bruk for digitalt tilsyn av hjemmetjenesten.
Les mer og finn kontaktopplysninger her.

Holmestrand kommune låner ut Komp på sine bibliotek til alle som er 65 år eller eldre. Familien kan da hente ut en Komp til sin senior med hjelp av bibliotekets lånekort. Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Leve hele livet-koordinator Karoline Skaara i Holmestrand kommune.

Les mer om Holmestrands løsning her.

Halden kommune har flere Komp til utlån for sine beboere. De informerer om at de har Komp og hvordan man søker om Komp i sosiale medier og lokalavisen. Hvis du har spørsmål om hva mer Halden kommune har gjort deler Linda Anette Kokkim Matheso og Merete Tangen gjerne med seg av sine erfaringer.

Overhalla kommune har kjøpt inn flere Komp som de låner ut både til hjemmeboende eldre, og boende på Overhalla sykeheim. Her kan du lese om Birgit (92) som føler at hun kan bo hjemme lenger takket vare teknologiske hjelpemidler som Komp.
Les mer om det her.

I Tønsberg kommune kan brukere av hjemmetjenesten låne en Komp i 3 måneder, med mulighet for å kjøpe Komp etterpå.


Les mer og se den fine videon om Elsa og hennes erfaringer med Komp her.