Digital kontakt og menneskelig oppfølging med de mest analoge

KOMP Pro er en løsning for offentlige og private tjenestetilbydere og institusjoner.

KOMP Pro er en plattform for å håndtere og bruke en eller flere KOMPer, spesielt utviklet for offentlige og private institusjoner. Med KOMP Pro kan en administrator holde oversikt over alle sine KOMPer, invitere ansatte, redigere deres brukertilgang og skape grupper basert på avdelinger, eller hvem de skal kunne kommunisere med. De ansatte kan sende innhold til KOMPene i deres avdeling, enten tilpasset til enkelte brukere eller til større grupper.

Login Komp Pro 3X Shadow
Kongsvinger Kommune Logo

Kongsvinger kommune har spart penger med KOMP Pro

I Kongsvinger kommune har vi redusert kostnader til kjøring, samtidig som vi har spart tid på at antallet fysiske besøk har gått ned. Dette muliggjøres ved at tjenestemottakere med KOMP kan få oppfølging og veiledning via skjermen. Fysiske besøk fjernes ikke totalt, men KOMP Pro kan fint brukes til noe oppfølging, påminnelser, og til å forberede tjenestemottaker på hva som skal skje videre. Dette tilrettelegger for at de fysiske besøkene i større grad bærer preg av kvalitet og bedre tid, og i mindre grad av stress og masing på tjenestemottaker for å utføre oppgaver. Det at tjenestemottaker kan forberedes på at noen kommer, og hvem som kommer, bidrar også til større grad av forutsigbarhet og ro.

Anne-Lisa Brenna Ording,
velferdskoordinator Kongsvinger kommune.

KOMP Pro.
Kort forklart.

Group Of People
Linda H

Dette er Linda

Linda jobber på Hyggeligheten hjemmetjeneste og sykehjem i den fiktive sørlandsbyen Vigen, det har hun gjort i 7 år. På Hyggeligheten er det mange beboere og alltid mye å gjøre, mennesker skal besøkes, mat skal lages, medisiner skal gis og beskjeder skal komme fram i tide. For Linda og hennes kolleger strekker tiden ofte ikke til, besøkene blir litt kortere enn de vil at de skal være, og gode samtaler må avsluttes tidlig for at de skal rekke å ta hånd om alle som trenger hjelp, påminnelser og en prat.

Olav Videocall

Olav

Olav bor hjemme, men har lett for å glemme daglige gjøremål. Olav og hans familie ønsker at han skal bo hjemme så lenge som mulig, og han mottar hjelp fra Hjemmetjenesten som kommer på besøk hver dag med middag og for en kort prat. For at Olav skal kunne fortsette å bo hjemme er det viktigste at han trives der og at han ikke føler seg isolert. Derfor pleier Hilde å videoringe han hver dag for å slå av en prat.

Esther Workout

Esther

For Esther gjør KOMP det lettere å holde seg aktiv. Esther flyttet inn på Hyggeligheten for ett år siden, men glemmer ofte tiden og blir sittende mye stille. Nå sender Linda en melding eller et bilde til Esther hver dag, og minner henne på å komme seg opp av godstolen for å ta en liten trim.

Kari In Chair

Kari

Kari har bodd på Hyggeligheten i fem år, og etter et langt og friskt liv har hun begynt å miste apetitten. Hver dag, et par timer før både lunsj og middag, sender Linda bilde av apetittvekkende mat til KOMPen til Kari. Da ser hun hva hun får å spise og kan forberede seg til middag.

Forskning og erfaringer

KOMP ble i utgangspunktet skapt for eldre med liten teknologisk erfaring, men KOMP og KOMP Pro fungerer godt med et bredt spekter av brukergrupper som møter de samme utfordringene med bruk av teknologi. I Kongsvinger har de nylig gjennomført en forsøksperiode med KOMP Pro med en gruppe pasienter med psykiske utviklingshemninger, nå tilbyr de KOMP som en tjeneste.

“Vi ser at de utviklingshemmede har sin KOMP påskrudd hele tiden. Vi ringer og snakker sammen, gir beskjeder, påminnelser om medisiner, og avtaler. Vi deler bilder fra ting vi har gjort. Vi ser hverandre på skjerm, fysiske besøk går ned, men vi totalkommuniserer mye bedre hele veien. Vi har gått fra kvantitativ til kvalitativ kommunikasjon”

Miljøterapeut, Øyvind Støkker.

WATT er en forskningsarena hvor brukere, forskere og teknologiprodusenter samles for å utvikle og dele kunnskap og erfaringer om velferdteknologi laget spesifikt for å hjelpe ensomme og sosialt isolerte grupper i samfunnet. De har allerede publisert en rapport på effekten av KOMP for brukerne og deres familier:
Les rapporten her

KOMP kan altså styrke kontakten med pårørende og gi økt livskvalitet, uavhengig av om ensomhet og sosial isolasjon var et problem i utgangspunktet.

Oppedal, Askheim & Haldar, 2019: 37.

KOMP Pro kan...

  • 22429628-8E04-4202-AA4C-6156BBB62D79 Created with sketchtool.

    Spare kommuner penger med tanke på bemanning og reisetid, det er en enklere måte å kommunisere med brukerne på.

  • 22429628-8E04-4202-AA4C-6156BBB62D79 Created with sketchtool.

    Spare kommuner penger ved at pasienter blir boende hjemme lenger, personlig kommunikasjon på tvers av store avstander og på pasientens egne premisser gir pasienten selvbestemmelse, og kommunen mer kontroll mens de enda bor hjemme.

  • 22429628-8E04-4202-AA4C-6156BBB62D79 Created with sketchtool.

    Gi mye til både bruker og pårørende. KOMP Pro tilbyr en enkel måte å minne brukere på hva de har gjort, som kan gi en følelse av samhold, og setter brukeren i kontakt med egen familie og venner.

KOMP Pro er et enkelt system. Du kan bruke en hvilken som helst smarttelefon, nettbrett eller datamaskin for administrasjon.

Komp Family 3X

KOMP Familie

KOMP Familieapp er en enkel måte for familie og pårørende å sende bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med brukeren på. KOMP Familieapp har stor verdi for brukeren og deres sosiale nettverk, KOMP Pro bygger på denne verdien ved å gi kommuner og tjenestetilbydere samme kontaktpunkt. Med KOMP Pro er familieappen inkludert, men innholdet som deles gjennom familieappen er kun synlig i familiens app-feed, og på KOMPen de er koblet til.

Komp Care 3X

KOMP Care

KOMP Care er storskalaversjonen av det samme systemet. Med KOMP Care kan omsorgsarbeidere og tjenestetilbydere sende innhold til KOMP, enten til grupper eller til én og én bruker. Det er en perfekt måte å minne noen på besøk, vekke apetitt før middag eller å dele bilder fra turer dere har hatt sammen.

Komp Care App Icon
Komp Manager 3X

KOMP Manager

Administratorverktøyet lar en administrator holde oversikt over status på de forskjellige KOMPene som er i bruk, hvilke ansatte som er koblet til hvem, skape ansattgrupper og knytte dem opp mot spesifikke brukere, samt angi andre administratorer og superbrukere. I administratorverktøyet finnes også redskaper som gjør det enkelt å logge og journalføre aktiviteten.

Komp Manager App Icon
I Fremtiden 3X

KOMP Klokke og Kalender

I samarbeid med helsetjenesten har vi utviklet KOMP Klokke og KOMP Kalender. Dette er enkle verktøy for døgnorientering og dagplanlegging. I fremtiden kommer vi til å lansere flere KOMP-apper, noe som gir deg muligheten til å skreddersy hver KOMP etter brukerens behov.

Har du ideer til nye apper som kan hjelpe KOMP-bruker og helsetjenesten? Ta gjerne kontakt med UX-designerne våre på ux@noisolation.com.

Future Clock App Icon
Future Calandar App Icon