Compress Av1 Back Communicating Teacher Students 1 Min

Om AV1 og personvern

I klasserommet er elevenes trygghet det aller viktigste. For at AV1-brukere, klassekamerater og lærere skal få mest mulig glede av AV1, er det avgjørende at alle er trygge i bruken av roboten.

Les om hvordan AV1 kommuniserer med nettbrettet ditt.

Én bruker

Det er kun ett barn, eller en ungdom, som kan bruke AV1 om gangen. Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at det bare er han/hun som kan passordet. Teknisk sjef i No Isolation, Marius Aabel forklarer det slik: 

Det er viktig at alle som har en AV1 i klasserommet er helt sikre på hvem som er på andre siden. Det skal aldri være tvil om hvem som er pålogget roboten. Derfor må brukeren skrive inn passord hver gang roboten skal brukes”.

I tillegg må elevens foresatte skriver under på at det kun er barnet/ungdommen som kan bruke AV1. Om en foresatt skulle logge seg på AV1 er det kontraktsbrudd.

Kun sanntid

Det er kun mulig å bruke AV1 i sanntid, som betyr at det ikke er mulig å ta opp eller lagre en videostrøm. All data som sendes via nettbrettet og AV1 er kryptert, som betyr at ingen utenforstående kan få tilgang til det som sendes mellom barnet og roboten. Videostrømmen sendes gjennom en kryptert «tunnel» med nøkkel i begge ender. Denne strømmen går direkte mellom nettbrettet og roboten, og ikke innom servere. Dette gjør at utenforstående aldri vil kunne avlytte kommunikasjonen. For å kommunisere med barnet, som sitter bak AV1, må man være tilstede der det skjer, når det skjer.

Ingenting lagres

Heller ikke No Isolation har mulighet til å hente ut videostrøm mellom nettbrettet og roboten. Det er ikke mulig å ta skjermbilde på et Android-apparat. Om man forsøker på et iOS-apparat får vi en varsling, og sender en melding til brukeren om at skjermbilde vil føre til at vi stenger deres AV1. Hvis man forsøker å koble AV1 til en TV-skjerm eller lignende, blir tv-skjermen svart. Alle skal være trygge på at det kun er eleven som tilhører klassen som kan følge med gjennom AV1.

Compress Av1 Group Work With Teacher 1 Min

Datatilsynet sin vurdering av AV1

Datatilsynet sier at dersom formålet er at eleven tar del i skolens og skoleeiers opplæringstilbud utføres behandlingen av personopplysninger for opplæringsformål. Personopplysningsloven kommer da til anvendelse og skoleeier er behandlingsansvarlig, og må oppfylle pliktene etter personvernregelverket. Denne vurderingen er tilsvarende som for annet utstyr (pc/mac, nettbrett/iPads, smarttelefoner etc.) som ansatte og elever bruker på skolens nett, og som skoleeier ikke kontrollerer.

Les hele uttalelsen fra Kunnskapsdepartementet og Datatilsynet

Utviklet i samarbeid med våre partnere


Norwegian Cancer Society
Sunnaas sykehus logo
Stolavshospital logo
Uio logo 3