Når eleven blir skolevegrer

“Jeg tror vi må være mye mer proaktive når vi jobber med hjemmesittere. Vi kan ikke bare sitte på skolen og vente på at elevene skal komme til oss. Vi må dra hjem til dem og banke på døra og prøve å få dem med. Funker ikke det, kan vi ikke bare ta til takke med at vi har prøvd å få dem med! Da må vi begynne å jobbe med fjernundervisning. Alle barn har rett på undervisning, uansett hvor de befinner seg”, sier Emma Dahl, rektor på skolen.

Da skoleåret startet høsten 2017 ble en av guttene på Hedeskolan del av den svenske hjemmesitterstatistikken. Han var nyinnflytter og per desember 2018 hadde han fortsatt ikke satt sine ben på skolen.

Antall hjemmesittere

  • I følge en undersøkelse “Kalla Fakta” - TV4 har gjort sammen med Svenske statistikkbyrået SCB er det 5500 “hemmasittare” i Sverige.
  • I følge forsker Trude Havik finnes det i Norge én skolevegrer i hvert klasserom.

Definisjon hjemmesittere

  • Kalla fakta og SCB sin definisjon: Fravær i mer enn 4 sammenhengende uker eller lengre, höstterminen 2017. Både ugylding fravær, og gyldig fravær pga psykisk helse, grunnskolen og videregående skole inkludert.
  • I følge samfunnsøkonom Ingvar Nilsson kan tidlig ekskludering og fravær lede til store kostnader for samfunnet (på 20-30 milliarder SEK årlig per kohort) om eleven ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

Åtte måneder etter skolestart hadde han mottatt hjemmeundervisning et par dager i uken, men fortsatt ikke vært på skolen. Vendepunktet kom da rektor Emma Dahl hørte om AV1. Hun bestemte seg for å teste om roboten kunne bidra til å utvide til flere fag og øke den totale undervisningstiden.

Den 14 år gamle gutten begynte med å logge seg på AV1 i engelsktimene, for det var yndlingsfaget, så ble han med i flere og flere fag. Ambisjonen til rektoren var at hvis han lærte å kjenne klassekompisene, så kom det til å bli lettere å komme til skolen.

“Etter et halvt års bruk sier han at han like gjerne kan komme til skolen fysisk. Han har blitt en del av klassen nå, og han får gode karakterer. Han prater også om andre ting enn skole med klassekompisene, som dataspill. Hva heter du i det og det spillet og sånn. Både vi og foreldrene er enige i at dette har gått så bra som det kan gå. Selvsagt er det mindre skummelt for han å komme til skolen nå. Nå har han sett hele skolen gjennom roboten, han vet hvem klassekompisene er og skolen er ikke lenger noe fremmed og dramatisk.”

“Det fungerer bra å ha en robot i klasserommet, det er som å ha en annen elev her, bare at eleven ikke er her. Det har ikke vært noe spesielt”, forklarer klassekompisen i en video Kungsbacka kommune har laget.

Den senaste uppdateringen är att eleven är tillbaka på skolan sedan februari 2019. En annan elev på skolan har fått överta roboten.

Vi på No Isolation anordnade ett webinar under hösten 2020 tillsammans med vår partner Atea Skola. Se inspelningen för att lär känna skolroboten AV1 och ta del av värdefulla erfarenheter från kommuner som provat nya lösningar i kampen mot frånvaron!