5 effekter av covid-19 på skoledeltagelse

Covid-19 har vært en periode med enorm usikkerhet for mange skolebarn og deres familier, og uten at vi vet konsekvensene av skolenedstengingen, vet vi at lange perioder uten regelmessig sosial kontakt setter dype spor hos mange barn. For å være i forkant av disse problemene, og fange opp de som rammes hardere enn andre, har No Isolation fått levert en rapport om forventet fravær og skoledeltagelse i kjølvannet av koronapandemien. Undersøkelsen består av i overkant av 1000 telefonintervjuer i England, med foreldre som svarte på vegne av 1477 skolebarn.

Dette er hva vi fant ut.


Fraværet vil øke

Av Englands nesten 9 millioner skolebarn, sier 6% av deres foreldre at de ikke returnerer når skolene åpner på sensommeren. Det betyr at 450 000 engelske skolebarn fortsatt vil delta i skolen hjemmefra, uten at det har kommet beskjeder eller føringer om hvordan undervisningen skal fungere for dem. De to mest fremtredende årsakene til videre fravær er risiko for at barnet blir sykt, og risiko for at barnet smitter noen i nær familie.

Lite samsvar i oppfattelsen av hvor trygg skolen er

Hovedårsaken til at foreldre ønsker å holde barna sine hjemme var bekymringer knyttet til smitte. De fleste av de spurte sa at risikoen for at barnet selv blir smittet var den avgjørende faktoren, den nest vanligste årsaken var risikoen for at barnet tar med seg smitte hjem. Dette til tross for statens anbefalinger om at alle barn skal returnere til skolebenken.


Syke barn er mest utsatt

Covid-19 er farlig for en stor gruppe barn som vanligvis ville vært på skolen. 57% av barn med underliggende sykdommer, men som tidligere ikke har gått glipp av skolegang på grunn av dem, sier at de ikke returnerer til klasserommet når skolene åpner igjen. Det finnes ingen bestemmelser fra regjeringen om hvordan man skal sørge for at disse barnas rett til utdanning ivaretas.


Hjemmeundervisning øker eksisterende forskjeller

Elever som tilhører en høyere sosioøkonomisk gruppe har betydelig bedre tilgang til læringsmaterialer hjemme, enn elever som tilhører lavere sosioøkonomiske grupper. Dette inkluderer bærbar datamaskiner og tilgang på trådløst internett. I tillegg vil flere barn fra ressursrike enn ressurssvake familier returnere til skolen når de åpner igjen.

Mental helse

Lange perioder med skolefravær har negative effekter på barns selvtillit og mestringsfølelse, og jo lenger man er borte desto jo vanskeligere er det å ta igjen det sosiale man har tapt.

76% av foreldrene vi snakket med er bekymret for at deres barn noen ganger, ofte eller alltid føler på ensomhet. Videre sier 2% av deltakerne i undersøkelsene at problemer relatert til mental helse er grunnen til at barna deres ikke returnerer til skolen når de åpner igjen. Det er et mye høyere tall enn det man fant i lignende undersøkelser før pandemien inntraff.


Denne undersøkelsen ble gjennomført i England, Nord-Irland og Skottland, som tross alt har et noe annet smittebilde enn Norge. Det er likevel trygt å anta at funnene kan overføres til Norge.


Ønsker du å lese hele rapporten? Legg igjen e-postadressen din i feltet under.