AV1 og personvern

I klasserommet er elevenes trygghet det aller viktigste. For at AV1-brukere, elever og lærere skal få mest mulig nytte av AV1, er det avgjørende at alle er trygge med bruken av roboten.

Av1 Privacy No

Én bruker

Det er kun ett barn, eller en ungdom, som kan bruke AV1 om gangen. Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at det bare er han/hun som kan passordet. Grunnlegger av No Isolation, Matias Doyle, forklarer det slik:

Det er viktig at alle som har en AV1 i klasserommet er helt sikre på hvem som er på andre siden. Det skal aldri være tvil om hvem som er pålogget roboten. Derfor må brukeren skrive inn passord hver gang roboten skal brukes”.

I tillegg må elevens foresatte skriver under på at det kun er barnet/ungdommen som kan bruke AV1. Om en foresatt skulle logge seg på AV1 er det et kontraktsbrudd.

Av1 Only One User No

Kun sanntid

Det er kun mulig å bruke AV1 i sanntid, det betyr man ikke kan ta opp eller lagre en videostrøm. All data som sendes via nettbrettet og AV1 er kryptert, som betyr at ingen utenforstående kan få tilgang til det som sendes mellom barnet og roboten. Videostrømmen sendes gjennom en kryptert «tunnel» med nøkkel i begge ender. Denne strømmen går direkte mellom nettbrettet og roboten, og ikke innom servere. Dette gjør at utenforstående aldri vil kunne avlytte kommunikasjonen. For å kommunisere med barnet som sitter bak AV1, må man være tilstede der det skjer, når det skjer.

Watch Illustration E8E9595Dc791F347E44B72Aa60Fe7Dc7

Ingenting lagres

Heller ikke No Isolation har mulighet til å hente ut videostrøm mellom nettbrettet og roboten. Det er ikke mulig å ta skjermbilde på et Android-apparat. Om man forsøker på et iOS-apparat får vi en varsling, og påminner brukeren om at å ta skjermbilde fører til at vi stenger deres AV1. Hvis man forsøker å koble AV1 til en TV-skjerm eller lignende, blir tv-skjermen svart. Alle skal være trygge på at det kun er eleven som tilhører klassen som kan følge med gjennom AV1.

Av1 All Data Is Encrypted No

Ressurser

Vi har utviklet materiale slik at involverte foreldre, lærere og elever føler seg trygge med bruken av AV1.

Vi tilbyr rask og skreddersydd støtte som lar dere skalere og administrere deres enheter. Behov varierer avhengig av situasjon, derfor har vi utviklet fleksible løsninger for både familier, offentlig sektor og organisasjoner.

resource icon

Informasjonsbrev til lærere

Last ned .pdf
resource icon

Informasjonsbrev til foreldre

Last ned .pdf
resource icon

Plakat til klasserommet

Last ned .pdf
resource icon

Wi-Fi guide

Last ned .pdf

Ofte stilte spørsmål

Her har vi uttarbeidet svar på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med AV1.

Personvern
Ansvarsforhold
We bring people together