Reintegrasjon av elever i risikogrupper

Skrevet av: No Isolation

Last updated: april 23, 2020

Når skolene åpner igjen er det viktig at vi tar spesielt hensyn til elever som befinner seg i risikogruppen, det kan være kreftpasienter med nedsatt immunforsvar eller lungesyke barn som er spesielt utsatt for viruset. De vil måtte holde seg hjemme til smittefaren har lagt seg helt.

Utdanningsforbundet har lagd en oversikt over hvilke elever som kan dra tilbake til skolen, og hvem som burde holde seg hjemme. Og FHI har gode råd om smittevernshensyn som må tas ved skoleåpning, de finnes her.

Fra Storbritannia har vi hørt fra en elev i kreftbehandling at hun kan forvente å gå på skolen igjen tidligst i mai 2021. AV1 er utviklet for at elever med langtidssykdom kan delta på skolen på tilnærmet normalt vis. Til forskjell fra andre digitale undervisningsverktøy deltar AV1 i den ordinære undervisningen, og er en fysisk tilstedeværelse i klasserommet som de andre elevene og lærerne kan forholde seg til.Skjermbilde 2020 02 13 Kl 13 27 01

Våre partnere i SpecialEffect har brukt AV1 for å fasilitere kontakt mellom barn mens de har vært isolert under pandemien. Gjennom "Bubblebuster"-prosjektet gir de ut AV1 til kreftsyke barn, som ofte er isolert i ett år eller mer. AV1 har ikke bare holdt disse barna i kontakt med skolen, i de siste ukene har AV1 også hjulpet dem med å holde kontakten med sin midlertidig isolerte familie.'Vi ønsker å øke livskvaliteten til enda flere barn med kreft ved å gi dem et redskap de kan bruke til å opprettholde kontakt med venner og skolen. Forhåpentligvis letter dette på ensomheten de føler på', forteller Harry i SpecialEffect. Du kan se en video hvor SpecialEffect forteller om jobben de gjør her.


“Vi vet at mange familier og elever er engstelige. Skoler er nødt til å ha gode løsninger på plass for de som ikke kan komme tilbake, enten på grunn av underliggende diagnoser eller sykdom. Her må man være føre var, for det er vondt med nedetid fra problem til løsning for disse utsatte elevene. AV1 er en god stedfortreder, og viktig for mange som ikke kan gå på skolen. Vi har en del AV1 tilgjengelige og er opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig for skolene, så vi oppfordrer til å ta kontakt med oss."

– Karen Dolva, CEO i No Isolation

For å være i forkant av problemet, ønsker vi å hjelpe skoler med å tilrettelegge for de elevene som ikke kan komme tilbake med en gang. Les mer om AV1 her eller ta kontakt med oss på +47 908 74 495 eller contact@noisolation.com for å høre hvordan vi kan hjelpe dere.