AV1 og skolefravær

I 2021 vil mer enn 7000 norske skolebarn gå glipp av lengre perioder med skole på grunn av skolevegring, langtidssykdom og andre årsaker.

Som lærer og skoleeier har du sannsynligvis opplevd skoleklasser hvor en eller flere elever har hatt lengre perioder med ufrivillig skolefravær. Ufrivillig skolefravær er et utstrakt og komplekst problem, og i 2021 vil mer enn 7000 norske skolebarn gå glipp av lengre perioder med skole på grunn av skolevegring, langtidssykdom og andre årsaker.

Det betyr at det står en tom pult i hvert sjette klasserom.


Det er mange grunner til at et barn ikke kan være fysisk tilstede på skolen, fra autisme, ME/CFS, Muskelastrofi, skolevegring, sosial angst, smittevernhensyn eller nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

Skolevegring har kommet i større grad etter pandemien. Elever har vært så lenge borte at det er vanskelig å komme tilbake igjen. En sånn robot kunne vært en mild overgang for å begynne å komme tilbake til skolen.

– Andreas Mamen, lærer Harestua barneskole

Uavhengig av årsak, har ufrivillig langtidsfravær store konsekvenser for barna som rammes av det. Sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til:


  • Lavere selvtillit og selvfølelse

  • Vegring for å returnere til skolebenken

  • Økt sannsynlighet for at man må ta skoleår om igjen

  • Økt sannsynlighet for å droppe ut av skolen

  • Gap i prestasjon og resultater mellom jevnaldrende

Magnus går på Harestua skole, hvor han har brukt AV1 fordi en i familien hans måtte isoleres under pandemien.

Hvordan fungerer AV1?

AV1 er et inkluderende verktøy, designet gjennom gjentatte intervjuer og brukertester med sluttbrukeren, den er skapt for å representere elevens sosiale og faglige behov i klasserommet og i skolegården, og skal gi eleven en følelse av normalitet og selvstendighet.

AV1 plasseres på en pult i klasserommet, eleven kobler seg opp på roboten hjemmefra, gjennom nettbrettet eller telefonen sin. Derfra kan eleven se, høre og delta i klassen som om de var der.


AV1 har innebygd kamera, mikrofon og høyttaler, og den styres gjennom appen, slik at eleven kan se og delta i det som foregår i hele klasserommet. Dette lar eleven delta i undervisningen på egne premisser.

Vår sønn bruker AV1, og vi mener den har flere fordeler i forhold til Teams o.l. En stor fordel er personifiseringen den gir. De andre elevene oppfatter i større grad at han er til stede når roboten står på pulten hans og beveger på seg, enn om han hadde vært på lærerens PC på Teams. Den flyttes rundt for å være med på gruppearbeid og venner kan ta den med seg i friminutt. I bruk oppleves den som mer fleksibel enn å være med via Teams i undervisning som ikke er lagt opp til å være digital. Han kan f eks snu på hodet for å se rundt i rommet, i stedet for å være avhengig av at noen andre snur et kamera. Vi er storfornøyd og ville ikke byttet til vanlig streaming via pc!

– Mona Schiefloe, mor til en AV1-bruker

AV1 er også et sosialt verktøy, utviklet for at eleven skal kunne ta del i hele skoleopplevelsen. AV1 har støtte for 4G, og kan tas med ut i friminutt, på klasseturer eller bli med i bursdagsselskap.

I skolen er ingenting viktigere enn elevenes sikkerhet og personvern. AV1 er en helt trygg løsning, videostrømmen er ende-til-endekryptert, kun én elev kan bruke roboten til en hver tid og det er ikke mulig å ta skjermopptak i appen. Det er også tydelig for lærer og medelever når AV1 er påskrudd

AV1 kom på andreplass i Datatilsynets kåring av Innebygd personvern i praksis i 2018.

Mer enn 300 elever i Norge bruker i dag AV1 aktivt.


Vil du vite mer om AV1? Last ned en brosjyre og få mer informasjon om kjernefunksjoner, sikkerhet og personvern, eller ta en digital kaffe med oss ☕️