2 Girls with Av1 in the playground
No Isolation Team

Om oss

No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta i egen hverdag. Vårt første produkt er roboten AV1, for barn og unge med langtidssykdom. AV1 ble tilgjengelig høsten 2016. 

Se vårt første produkt AV1