Vi knytter folk sammen gjennom varm teknologi.

Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest sårbare menneskene i samfunnet hardest. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80, og barn og ungdom.

  • Cnn
  • Pa 3X
  • Bloomberg
  • Financial Times
  • The Guardian
  • Huffpost
  • Bbc@3X
  • The Independent
  • Reuters
  • The Telegraph@3X
Lonely

Vi må snakke om ensomhet

Ensomhet er et folkehelseproblem, og mangel på et sosialt kontaktnett har negative konsekvenser for både fysisk og mental helse. Derfor vil det å hjelpe mennesker ut av ensomhet ha en positiv effekt på de samme aspektene av menneskers velvære, fra hode til hjerte.

Sosial isolasjon og ensomhet går utover både din fysiske og mentale helse

32%
større risiko for slag.
Kilde: Valtorta et al., 2016
29%
større risiko for hjerte­sykdommer.
Kilde: Valtorta et al., 2016
26%
større risiko for tidlig død.
Kilde: Holt-Lunstad et al., 2015