Privacyverklaring

  No Isolation’s Privacybeleid

  Deze verklaring beschrijft hoe we persoonlijke informatie over onze klanten en de gebruikers van onze producten en diensten verzamelen en verwerken. Alle referenties naar “we/wij” en “ons/onze” refereren aan het Noorse bedrijf No Isolation AS en haar dochterondernemingen in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Als je vragen hebt, ben je altijd welkom om deze te stellen via contact@noisolation.com.

  Onze producten en diensten maken gebruik van videostream transmissies, naast andere functies. Alle videostreams die via onze producten en diensten worden verzonden, zijn versleuteld en alleen toegankelijk voor de mensen aan één van de twee uiteinden van de verbinding. De data wordt alleen kortstondig bewaard en onmiddellijk verwijderd zodra de verbinding wordt beëindigd. Voor KOMP verwerken we ook afbeeldingen en berichten. Deze afbeeldingen en berichten worden veilig bewaard in de cloud, waar ze alleen toegankelijk zijn voor technische medewerkers die werken onder strikte geheimhoudingsplicht.

  Naast de data die via videostreams wordt verzonden, verzamelen we klantgegevens, gebruikersprofielinformatie en contactinformatie van iedereen die informatie bij ons opvraagt. Hierna zullen we in detail omschrijven welke soort persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze verwerken en welke rechten je hebt als betrokkene.

  De informatie die we verzamelen en hoe we jouw informatie gebruiken

  Klantgegevens

  Als je een abonnement bij ons neemt, of een product op onze website koopt, verzamelen we de volgende gegevens van je:

  • naam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • verzendadres
  • betaalgegevens

  De informatie wordt bewaard zolang als de overeenkomst duurt, met als doel de klantrelatie die wij met jou hebben te beheren. Nadat de overeenkomst is beëindigd, kunnen we je gegevens nog bewaren, om de volgende redenen:

  • Boekhouding (volgens de Noorse wet moeten we onze gehele boekhouding 5 jaar bewaren, en de Nederlandse wet vraagt zelfs 7 jaar bewaarplicht)
  • Het innen van achterstallige betalingen (wanneer je ons nog geld schuldig bent)
  • Het verdedigen van juridische claims (wanneer we het oneens zijn over de rechten of plichten in de overeenkomst)

  KOMP

  Gebruikersinformatie

  Alle gebruikers van de KOMP-applicatie maken een gebruikersprofiel aan. Hiervoor zijn de volgende gegevens vereist:

  • Profielfoto
  • Gebruikersnaam
  • Telefoonnummer

  Deze informatie wordt gebruikt om je op het KOMP-apparaat te identificeren (wanneer je bijvoorbeeld een videogesprek begint), en is toegankelijk voor alle gebruikers die met dezelfde KOMP als jij verbonden zijn. Het is ook toegankelijk voor No Isolation via ons interne CRM-systeem voor klantondersteuning en veiligheidsoverwegingen.

  Je informatie wordt verwijderd op het moment dat je je gebruikersprofiel verwijdert, of wanneer het KOMP-apparaat wordt teruggezet naar de originele staat (wanneer het apparaat door een nieuwe gebruiker geregistreerd wordt of wanneer het geretourneerd wordt aan ons).

  AV1

  Er is geen persoonlijke informatie nodig om de AV1-applicatie te kunnen gebruiken. Wanneer je contact wilt opnemen met ons supportteam buiten de reguliere openingstijden, heb je de optie om je e-mailadres achter te laten, zodat we de volgende werkdag contact met je kunnen opnemen.

  Loggegevens

  We verzamelen de volgende loggegevens:

  • Lengte en kwaliteit van de videostream-sessie
  • Datum en tijd van de videostream
  • WiFi-netwerkinformatie
  • Sterkte van de verbinding
  • Mobiele netwerkgegevens

  Het AV1-apparaat is niet geregistreerd bij de gebruiker, maar bij de klant die voor het apparaat betaald. Hierdoor zijn de loggegevens niet herleidbaar naar de individuele gebruiker van het apparaat, zoals kinderen. De loggegevens kunnen geassocieerd worden met de klant zolang als het apparaat geregistreerd is bij de klant. Alleen technisch personeel dat onder strikte geheimhoudingsplicht werkt, heeft toegang tot de hierboven genoemde categorieën van gegevens. De loggegevens worden niet toegankelijk gemaakt of verspreid naar andere partijen, tenzij de wet ons hiertoe verplicht.

  Onze admin tool

  Als je een klant bij ons bent met (meestal) meerdere producten om te managen, kun je ervoor kiezen om onze Admin tool te gebruiken, waarmee je je producten kunt organiseren en hun status kunt inzien. We bieden dit aan zodat je zelf je producten kunt managen. Als je een Dataverwerkingsovereenkomst wilt voor jouw Admin tool, kun je altijd contact met ons opnemen.

  Om toegang te krijgen tot de Admin tool, moet je de volgende gegevens verstrekken:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Adres

  Inschrijving op wachtlijsten, nieuwsbrieven en inzageverzoeken

  Wanneer je contact met ons opneemt of je inschrijft op een wachtlijst of op één van onze nieuwsbrieven, verzamelen we de volgende informatie:

  • Wachtlijst inschrijving: locatie (het land waar je woont) en e-mailadres
  • Nieuwsbrief inschrijving: e-mailadres
  • Chat: je kunt met ons chatten zonder enige persoonlijke informatie door te geven, maar je kunt er wel voor kiezen om je e-mailadres achter te laten zodat we later contact met je kunnen opnemen
  • E-mail contact: wanneer je contact met ons opneemt via e-mail, bewaren we deze correspondentie zodat we je een antwoord kunnen sturen.

  We hebben jouw toestemming nodig om je ingeschreven te houden op wachtlijsten en nieuwsbrief-abonnementen. Je kunt op elk moment je toestemming intrekken en wij zullen dan je persoonlijke informatie verwijderen.

  Chat logs en e-mailcorrespondentie worden 1 (één) jaar bewaard, voor het geval je nogmaals contact met ons opneemt met een vergelijkbare vraag. Je mag desondanks op elk moment van ons vragen om deze data te verwijderen, indien je dat wenst.

  Als je klant bij ons bent, bewaren we de chat logs en e-mailcorrespondentie zolang als je een actieve klant bent, zodat we je de best mogelijke klantondersteuning kunnen geven. De informatie kan ook noodzakelijk zijn om te bewaren in verband met klachten of retouren. Je kunt ons verzoeken om chat logs en e-mailcorrespondentie te verwijderen. Wij zullen dit verzoek redelijkerwijs in overweging nemen. Als we besluiten om je data te bewaren, zullen we onze redenen hiervoor binnen redelijke termijn aan je uitleggen.

  Jouw rechten als betrokkene

  Als je vragen hebt over hoe we jouw persoonlijke informatie verwerken, zullen we deze binnen redelijke termijn beantwoorden. Je kunt ons ook verzoeken om:

  • Jou alle persoonlijke informatie die we van jou hebben, aan jou door te geven;
  • Alle fouten in de persoonlijke informatie die we van jou hebben, te corrigeren;
  • Alle persoonlijke informatie die we van jou hebben, te verwijderen indien er geen juridisch gegronde reden is om deze langer te bewaren.

  Je kunt op elk moment een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonlijke informatie omgaan.

  Onze dataverwerkers

  No Isolation gebruikt de volgende processors:

  • Amazon Web Services EMEA SARL als onze belangrijkste subverwerker, een in Europa opgericht bedrijf met servers in Frankfurt. Dit bedrijf maakt gebruik van EU-standaardcontractbepalingen (SCC's) en bindende bedrijfsregels (BCR's).
  • MongoDB Inc. voor het opslaan van systeemgegevens, inclusief klantgegevens. Dit bedrijf maakt gebruik van EU-standaardcontractbepalingen (SCC's).
  • Twilio Inc. voor het hosten van een TURN-server (relayserver) die de communicatie tussen AV1 en de bijbehorende gebruiker (applicatie) mogelijk maakt. Voor KOMP wordt Twilio ook gebruikt voor het verzenden van sms waarmee gebruikers toegang krijgen tot de dienst.

  Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU / EER

  No Isolation heeft de nodige stappen ondernomen om blijvende naleving van de Europese GDPR-regels en -regelgeving te waarborgen. Onze gegevensverwerking vindt plaats in Europa en er worden geen persoonsgegevens verzonden of verwerkt buiten de EU / EER.

  No Isolation mag de volgende subverwerker gebruiken, onder de hieronder beschreven rechtsgrond:

  • Amazon Web Services EMEA SARL als onze belangrijkste subverwerker, een in Europa opgericht bedrijf met servers in Frankfurt. Dit bedrijf maakt gebruik van EU-standaardcontractbepalingen (SCC's) en bindende bedrijfsregels (BCR's).
  • Twilio Inc. Dit bedrijf maakt gebruik van EU-standaardcontractbepalingen (SCC's) en bindende bedrijfsregels (BCR's). Verwerking vindt plaats in EU / EER.
  • MongoDB Inc. Dit bedrijf maakt gebruik van EU-standaardcontractbepalingen (SCC's). Verwerking vindt plaats in EU / EER.

  Informatiebeveiliging

  No Isolation heeft strikte procedures voor databeveiliging, inclusief maar niet beperkt tot strikte “need-to-know”-toegang (alleen toegang als het noodzakelijk is om ons werk te doen), twee-factor authenticatie, en fysieke, contractuele en digitale beveiligingen voor onze data. We zullen nooit je persoonlijke informatie delen met andere partijen die niet in onze Privacyverklaring of Gebruikersvoorwaarden worden genoemd, tenzij jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

  Laatste update: 25 mei 2018