Komp

De één knops computer die generaties verbindt en de communicatiekloof overbrugt

Intermenselijk contact, liefdevolle uitwisselingen en nauwe banden met de sociale omgeving zijn belangrijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke mogelijkheden. Sociale interactie en communicatie verschuiven tegenwoordig echter grotendeels van analoge naar digitale platforms, waarvan het gebruik voor ons zo vanzelfsprekend is geworden. Helaas zijn er nog veel mensen die moeite hebben met de gangbare digitale communicatieplatforms.

Komp is de één knops computer die de communicatie kloof overbrugt tussen mensen die moeite hebben met moderne technologie en hun tech-savvy familie of vrienden.